Menu

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยของผู้บริหารระดับสูงจากทุกกรม และทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ที่ได้มีการออกแบบชุดผ้าไทยที่สวยโดดเด่นไม่ซ้ำใคร จากผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดมาออกแบบในสไตล์ที่ทันสมัย ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการบ้านปันสุข ให้กับนางสวาท มงคลมาตย์ บ้านเลขที่ 25 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมในพิธีมอบบ้านในวันนี้
นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบบ้านในวันนี้ว่า การจัดทำโครงการ "บ้านปันสุข" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมาคมแม่บ้านมหาดไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและตรากตรำพระวรกายอย่างหนัก ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ จึงได้จัดทำโครงการ บ้านปันสุข ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญหนึ่งในปัจจัย 4 เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีแต่อยู่ในสภาพที่ไม่เอื้อต่อการพักอาศัยโดยขาดแคลนกำลังทรัพย์ในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้าง เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรายงานจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่ยากจนและประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยนางสวาท มงคลมาตย์ บ้านเลขที่ 25 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างบ้านเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แค่ประชาชนที่ยากไร้ ให้ได้มีที่อยู่อาศัยกับครอบครัว เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การดำเนินการก่อสร้างบ้าน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม ช่วยเหลือด้านแรงงาน ทำให้การก่อสร้างบ้านได้สำเร็จพร้อมอยู่อาศัยได้ จึงได้จัดพิธีมอบบ้านปันสุข ให้กับ นางสวาท มงคลมาตย์ ขึ้นในวันนี้

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายเฉลียวหวังค้ำกลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอหัวตะพาน และ ผู้นำท้องที่ท้อง ท้องถิ่น เดินทางลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์น้ำในลำเซบาย และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ไกล้เคียงและติดกับลำเซบาย ในพื้นที่ตำบลคำพระและตำบลรัตนวารี ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี โดยช่วงหลายวันที่ผ่านมาจังหวัดอำนาจเจริญและพื้นที่ไกล้เคียงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดปริมาณน้ำสระสมไหลท่วมนาข้าวและพื้นที่การเกษตร ถนนทางการเกษตรในบางพื้นที่
โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน ในวันนี้ (วันที่ 22 สิงหาคม 2565) เมื่อ เวลา 07.00 น. ปริมาณน้ำลำเชบาย บริเวณบ้านดอนว่าน ม.9 ต.หัวตะพาน ปริมาณน้ำอยู่ระดับ 70 ซม. ห่างจากเมื่อวาน (21 สิงหาคม 2565 ) เวลา 18.00 น. ระดับน้ำอยู่ 50 ซม. เช้านี้ปริมาณน้ำสูงเพิ่มขึ้นอีก 20 ซม. และเหลืออีก 30 ซม. ก็ถึงจุดสีเหลืองเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวัง นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลเค็งใหญ่มีปริมาณน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรขยายเพิ่มเป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่การเกษตรหลายร้อยไร่ โดยเฉพาะ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 มีปริมาณน้ำท่วมสูงถึง 1.50-2 เมตร ทำให้ถนนการเกษตรถูกกัดเซาะเสียหายหลายสาย และน้ำลำห้วยปลาแดกเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร บ้านคำพระ ม.3 ต.คำพระ ประมาณ 250 ไร่และท่วมถนน 1 สาย และท่วมนาข้าวของ เกษตรกร ม.11 ตำบลคำพระ จำนวน 25 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 250ไร่
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างไกล้ชิด และเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น

   

วันที่ 22  สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นกับประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านป่าติ้ว หมู่ 5 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งมีผู้ประสบเหตุ จำนวน 3 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวนายสมศรี บุญรำไพร บ้านเลขที่ 61 นายสุรชัย อรศรี บ้านเลขที่ 9 และนางวริษา สายวรณ์  บ้านเลขที่ 150 โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2565 เวลาประมาณ  19.30 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงพัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 3 ครอบครัวดังกล่าว    ทั้งนี้อำเภอเมืองอำนาจเจริญและองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุ  โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหายไปแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยตามปกติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 18.50 น. ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กร ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยพิธีเริ่มจากผู้แทนส่วนราชการต่างๆ นำพานพุ่มทองพุ่มเงิน ถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ประธานกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
จากนั้นประธานถือโคมเทียนนำไปจุดต่อให้กับผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ประธานนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย จบเพลงประธานกล่าวนำทรงพระเจริญ 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

วันที่ (4 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจาก 75 หน่วยงาน คณะวิทยากรจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยาย
การจัดกิจกรรมบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันนี้เป็นการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" และ "หลักสูตรพื้นฐาน" ซึ่งวิทยากรได้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน/เป็นการนำความรู้ส่งต่อเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเสียสละ และทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางแห่งอุดมการณ์ และความสามัคคีเพื่อให้ชาวไทย มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องและขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมในวันนี้มีความมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเกิดจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาพระราชทาน ที่มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พร้อมที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน
650804 อำนา...
650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน 650804 อำนาจเจริญจัดอบรมจิตอาสาพระราชทาน

 

 

 วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ นำไปประดับ ณ ที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน โดยมี พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกันจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ตลอดปี 2565 นี้ โดยขอให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นหลัง ได้ศึกษาหาความรู้จากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์ โดยดำเนินการเดือนสิงหาคม 2565

**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานมันโชคฮวดเฮง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเรวันต์ แก่นภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พลตำรวจตรีประสงค์ เรืองเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน โดยมี พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ
ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียนชาย -หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผล มะม่วงมหาชนก และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านชาย -หญิง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง และการดำเนินงานตามพระกระแสรับสั่ง ทรงทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่เกอว ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันละอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน กิจกรรมการฝึกวิชาชีพนักเรียน ในการทำมุ้งลวด ตะกร้าพลาสติกสาน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากนั้นเสด็จไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง ทอดพระเนตรกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฆ้อง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 กลุ่ม เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มปิติ ให้กับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมตั้งอยู่บ้านห้วยฆ้อง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2536 กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งอำเภออำนาจเจริญ เป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนั้นที่ตั้งของโรงเรียนจึงเปลี่ยนใหม่เป็นบ้านห้วยฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ห่างจากอำเภอ ประมาณ 28 กิโลเมตร เดิมเด็กนักเรียนในหมู่บ้านไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองไฮน้อย ซึ่งระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 6 กิโลเมตร การสัญจรไปมาลำบากมากตลอดจนแนวทางก็เป็นป่าทึบไม่ปลอดภัย ราษฎรในหมู่บ้านจึงร้องขอไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ในปัจจุบัน) ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๓ ในขณะนั้น จึงมีหนังสือขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้องไปยัง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมตำรวจ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2529 โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนและสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
************************************************************************สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565
วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระครูมงคลวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพมงคลและเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีในครั้งนี้
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
สำหรับเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา เป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไปเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน
650711 ธีถ...
650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน 650711 ธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) ที่ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงใช้ธรรมะในการปกครองแผ่นดิน โดยเฉพาะทรงมีความเฉลียวฉลาด มีพระวิจารณญาณที่ยาวไกล มีการค้าและการทูตเป็นเยี่ยม ทำให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายกับต่างชาติ
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
650711 ิธีว...
650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 650711 ิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หน้าที่ 1 จาก 47