สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ

# สถานการณ์ ข้อมูล ณ วันที่
  อยู่ระหว่างหารปรับรูปแบบการรายงาน (wait confirm) 04 กรกฏาคม 2563
  อยู่ระหว่างหารปรับรูปแบบการรายงาน (wait confirm) 03 กรกฏาคม 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 02 กรกฏาคม 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 01 กรกฏาคม 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 30 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 29 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 28 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 27 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 26 มิถุนายน 2563
  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอำนาจเจริญ 25 มิถุนายน 2563