Menu

กิจกรรมผู้บริหาร (COVID-19)

ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

วันนี้ (13 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 40 คน หรือ 40 เตียงสำหรับการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะใช้ในกรณีการระบาดของโรค…
Readmore
พ่อเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมพื้นที่โรงพยาบาลสนาม

พ่อเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมพื้นที่โรงพยาบาลสนาม

วันนี้ (12 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 40 คน หรือ 40 เตียงสำหรับการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะใช้ในกรณีการระบาดของโรค COVID-19…
จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2564

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2564

วันนี้ ( 11 เมษายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยผู้ตรวจเขตสุขภาพที่…
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564

วันนี้ ( 7 เมษายน 2564 ) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการโรคติดต่อ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันนี้จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…
อำนาจเจริญนายแพทย์ทวีศิลป์เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ ต้นแบบอาหารปลอดภัย  อาหารริมบาทวิถี และกิจกรรมล้างตลาดไล่ covid-19

อำนาจเจริญนายแพทย์ทวีศิลป์เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และกิจกรรมล้างตลาดไล่ covid-19

วันนี้ (22 มีนาคม 2564) เวลา 18.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off Street Food Good Health ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และกิจกรรมล้างตลาดไล่ โควิด19 ณ…

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

รณรงค์สร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรค COVID-19

อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ป้องกัน Covid-19 พื้นที่ อ.ลืออำนาจ

รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

ผวจ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้การป้องกันโรค Covid-19