Menu

กิจกรรมผู้บริหาร (COVID-19)

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

วันนี้ ( 14 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบธงสีฟ้าและป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์…
Readmore
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบธงสีฟ้าและป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง…
จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เตรียมความพร้อมและทบทวนแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เตรียมความพร้อมและทบทวนแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทบทวนแนวทางการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพได้อย่างทันท่วงที…
โรงพยาบาลอำนาจเจริญนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์มแก่ประชาชน

โรงพยาบาลอำนาจเจริญนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์มแก่ประชาชน

วันนี้ (30 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายกองค์การบริการส่วนตำบลโนนหนามแท่ง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมารับบริการการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14…
ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ นำทีมลุยล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาล1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมสร้างความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ นำทีมลุยล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาล1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมสร้างความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันนี้ (28 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ นำทีมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำทีมลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมตรวจติดตามการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)…

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

อำนาจเจริญ ตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง อีสานเช้านี้ NBT UBON

ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่ รพ.อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด อีสานเช้านี้ NBT UBON

อำนาจเจริญ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว ให้บริการประชาชน