Menu

กิจกรรมผู้บริหาร (COVID-19)

อำนาจเจริญประชุมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน

อำนาจเจริญประชุมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน

วันนี้ (14 มกราคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่มอบแนวทางการทำงานและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบด้าน ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19…
Readmore
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และ โฆษก ศบค.  ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลงพื้นที่ดูความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และ โฆษก ศบค. ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลงพื้นที่ดูความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

วันนี้ (12 มกราคม 2564) เวลา 13.45 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และ โฆษก ศบค. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…
จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลรับมือไม่เพียงพอ

จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 กรณีโรงพยาบาลรับมือไม่เพียงพอ

วันนี้ (7 มกราคม 2564) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (ตำบลสร้างนกทา) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ แพทย์หญิงบุศณี…
อำนาจเจริญจัดแถลงข่าวเพื่อสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนป้องกันโควิด 19 พร้อมเปิดปฏิบัติการล้างเมืองหันหลังให้โควิด 19 จะไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่

อำนาจเจริญจัดแถลงข่าวเพื่อสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนป้องกันโควิด 19 พร้อมเปิดปฏิบัติการล้างเมืองหันหลังให้โควิด 19 จะไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่

วันนี้ (6 มกราคม 2564) เวลา 15 .30 น. ที่ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญผ่านเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไม่ตื่นตระหนกแต่ให้ตระหนักในการระวังและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าการจัดแถลงข่าวในวันนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งหลังจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา จังหวัดอำนาจเจริญมีผู้ป่วยโควิด-19…
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน โดยขอให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน โดยขอให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

ันนี้ ( 31 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาเจริญ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ ในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19…

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

รณรงค์สร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรค COVID-19

อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ป้องกัน Covid-19 พื้นที่ อ.ลืออำนาจ

รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

ผวจ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้การป้องกันโรค Covid-19