มาตรการเข้า-ออกของจังหวัดอำนาจเจริญ

ท่านใดที่เดินทางจากต่างจังหวัดที่จะเข้าเขตจังหวัดอำนาจเจริญรบกวนตอบแบบสอบถามก่อนด้วยนะครับ
แบบลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 29 ธ.ค. 63