Menu
วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2563 09:23

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและให้กำลังใจประชาชนในมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่เขตอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น.ที่บริเวณศาลาประชาคมบ้านกุดสิม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีม อสม.ให้การต้อนรับ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน แบ่งออก 4 สาย กระจายไปตามอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้กำลังใจกับทีมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ อำเภอลืออำนาจ สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในระดับอำเภอ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ร่วมกันเฝ้าระวังอย่าประมาท การ์ดอย่าตก ยกป้องกันไว้ และขอให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อำนาจเจริญปลอดภัย จากนั้นได้ลงพื้นที่บ้านกุดสิม อำเภอลืออำนาจ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนที่กักตัวเอง จำนวน 4 คน ซึ่งกลับมาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง และให้กำลังใจกับประชาชน ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง


***************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 259 times