Menu
วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2563 09:18

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ชุดที่ 3 ประกอบด้วย นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีนายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สีสุก ทีม อสม.ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีม อสม.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พี่น้อง ประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไข และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง จากนั้นลงพื้นที่ ตำบลไร่สีสุก มอบใบผ่านการกักกันตนเอง จำนวน 14 วัน ให้กับประชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 3 คน
จากนั้นเวลา 13.00 น. คณะของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามสี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี และ ทีม อสม.ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และขอให้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ให้เข้าถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จากนั้นได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง และได้ลงพื้นที่ตำบลหนองสามสี มอบใบผ่านการกักกันตนเอง จำนวน 14 วัน ให้กับประชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 คน
จากนั้น เวลา 14.30 น. ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง และทีม อสม.ให้การต้อนรับ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือให้ช่วยกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเรื่องการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ให้เข้าถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญปลอดภัย


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 109 times