Menu
วันพุธ, 22 เมษายน 2563 10:15

จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จาก กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศคบ.มท.)
โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดสื่อสารกับประชาชน เน้นย้ำว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้ดีขึ้นมาก แต่ขอให้เราไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ยกไว้ก่อน และการให้ข่าวในพื้นที่ภายในจังหวัดนั้น ขอให้ยึดข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย เป็นหลัก และงดให้ข่าวที่มีผลกระทบต่อจังหวัดข้างเคียง นอกจากนี้ยังขอให้จังหวัด ดำเนินการรายงานข้อมูลพื้นฐานของ Local Quarantine ในแต่ละพื้นที่ และขอความร่วมมือให้จังหวัด จัดระเบียบการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการ เช่น เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVI - 19 และที่สำคัญขอความร่วมมือกับประชาชนในการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

**************************************************************************************************

ที่มา : Line หน.ส่วนฯ อจ. ตอบ/ปชส
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 194 times