Menu
วันพุธ, 22 เมษายน 2563 09:16

นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ลงพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปทุมราชวงศา และ อำเภอพนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจผู้กักกันตนเองที่บ้านพักอาศัย

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. กองร้อย อส.จ.อจ.ที่ 1 ได้จัดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าร่วมขบวนมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานชุดที่ 4 โดยมี ท่านศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ลงพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปทุมราชวงศา และ อำเภอพนา โดยทำการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจผู้กักกันตนเองที่บ้านพักอาศัย

ผลการปฏิบัติ : ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเเรียบร้อยตามเป้าหมาย

Read 291 times