Menu

วันนี้ (21 เมษายน 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม คือครอบครัวนายเครือง บ่อแก้ว อายุ 94 ปี ซึ่งพิการทางสายตา และมีสมาชิกในครอบครัวที่พิการทางสายตาอีกจำนวน 3 คน อาศัยอยู่ด้วยกัน ที่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่3 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังอำนาจเจริญ ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน และอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยที่ตั้งของบ้านเรือน ตั้งอยู่กลางทุ่งนา ห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้พาคณะเดินเท้าผ่าแสงแดดกลางทุ่งนาเพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายเครือง บ่อแก้ว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของที่จำเป็นให้อีกด้วย นอกจากนี้ได้กำชับให้ทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายเคือง เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้เดินสำรวจสภาพบ้าน ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆ หลังคามุงด้วยสังกะสี ผนังก่อด้วยอิฐบล๊อคไม่ได้ฉาบ สภาพค่อนข้างทรุดโทรม สภาพภายในบ้านค่อนข้างรกเนื่องจากมีแต่ผู้พิการอาศัยอยู่ด้วยกัน การทำความสะอาดและจัดระเบียบก็ไม่สามารถทำได้มากนัก โดยเฉพาะห้องน้ำมีสภาพเก่าและไม่เหมาะสมสำหรับผู้พิการเกรงว่าจะเกิดอันตราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญจะหางบประมาณมาดำเนินการทำห้องน้ำให้ใหม่เพื่อสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นผู้พิการจะได้ใช้อย่างสะดวกและปลอดภัยขึ้น

วันที่ (21 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอชานุมานและอำเภอพนา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทั้ง 3 อำเภอ
ในหลายวันที่ผ่านมาได้เกิดพายุลมแรงพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 1 ตำบลได้แก่ตำบลคำโพน หมู่ที่ 4,7,8,10 บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 62 ครัวเรือน อำเภอชานุมาน จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลโคกก่ง หมู่ที่ 3 และตำบลชานุมาน หมู่ที่ 1,2,3,7,8,13,15 บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 51 ครัวเรือน อำเภอพนา จำนวน 2 ตำบลได้แก่ ตำบลจาน หมู่ที่ 13 และตำบลพนา หมู่ที่ 2,3,5,8,13 บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 33 ครัวเรือน จากความรุนแรงของพายุได้พัดเอาหลังคาบ้านเรือนประชาชนปลิวว่อน สร้างความเสียหายให้กับประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่พายุสงบลงได้มีกำลังพลทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 อำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ ได้เข้าช่วยเหลือขนย้ายซากปรักหักพัง และช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยดังกล่าวในทันที เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดและในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะด้วยความห่วงใยประชาชนได้เดินทางลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค มาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ที่ประสบเหตุวาตภัยดังกล่าว

 

วันนี้ (20 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น นางพินทุพันธุ์ โสดาพักตร์ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสวรรค์ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหาย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของ เครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น นอกจากนี้ที่ผ่านมาอำเภอเมืองอำนาจเจริญพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และนอกจากนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมีความห่วงใยประชาชนเพราะในช่วงหน้าร้อนของทุกปี จะมีสถิติการเกิดอัคคีภัยสูงกว่าในช่วงอื่น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังการจุดไฟเผาป่าหรือหญ้าข้างทาง เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน และให้งดเว้นการทิ้งก้นบุหรี่ตามริมถนนหลวง ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ สร้างหมอกควัน เป็นปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ในส่วนของอาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนตรวจสอบสายไฟภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเกิดจากสายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนทุกคนให้ช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้ในหน้าร้อนนี้ด้วย

วันที่ (20 เมษายน 2564) ที่ ศาลาประชาคมบ้านดอนหวาย หมู่ 9 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และนายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 20 ครัวเรือน
โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 16.00 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดพายุลมแรงพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้างนกทา หลายหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านสร้างนกทาหมู่ ที่ 1 จำนวน 7 หลังคาเรือน บ้านสร้างนกทาหมู่ที่ 13 จำนวน 4 หลังคาเรือน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 9 จำนวน 7 หลังคาเรือน บ้านบาก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 หลังคาเรือน รวมจำนวน 20 หลังคาเรือน ได้รับความเสียหาย ความรุนแรงของพายุได้พัดเอาหลังคาบ้านเรือนประชาชนปลิวว่อน สร้างความเสียหายหลายหลังคาเรือน หลังจากพายุสงบได้มีกำลังพลทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 อำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ ได้เข้าช่วยเหลือขนย้ายซากปรักหักพัง และช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด

 

วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 10:44 Written by

วันนี้ (17 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปรายงานประจำวันของวันที่ 16 เมษายน 2564 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ยอดรวมสะสม 7 วัน (10-16 เมษายน 2564) เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย เปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 11

หลังจากนั้นประธานที่ประชุมได้สั่งปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยจะได้นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปีนี้ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

 

วันนี้ (17 เมษายน 2554) ที่ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีพระวิชัยมุนีเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธสาสนิกชนร่วมในพิธีในครั้งนี้ภายไค้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาของกรมศาสนาและคณะสงฆ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยจังหวัดอำนาจเจริญมีวัดที่จัดพิธีอุปสมบทจำนวน 9 แห่งและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวม 16 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 

วันศุกร์, 16 เมษายน 2564 14:05 Written by

วันนี้ (16 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำวัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รวมยอดสะสม 6 วัน (10-16 เมษายน 2564) เกิดอุบัติเหตุ รวม 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิต ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกำหนดเฉี่ยวชนคนเดินข้ามถนน และเมาสุราขณะขับขี่

จากการวิเคราะห์กรณีการเกิดอุบัติเหตุของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ประธานที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ติดตั้งป้ายเตือนสำหรับ ลักษณะของถนนที่เป็นเนิน เพื่อให้รถยนต์ชะลอความเร็ว และคนข้ามถนนได้เพิ่มความระมัดระวัง ส่วนสาเหตุผู้เสียชีวิตที่เกิดจากเมาสุราขณะขับขี่ ขอให้ด่านตรวจทุกด่าน เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และในช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนกำลังจะเดินทางกลับ ทำให้มีรถหนาแน่นขึ้น จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดอำนาจเจริญให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

วันอังคาร, 13 เมษายน 2564 13:52 Written by

วันนี้ ( 13 เมษายน 2564 ) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ น้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน อำเภอลืออำนาจ และอำเภอพนา พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชนยังได้มีภารกิจในการอำนายความสะดวกและบริการให้คำแนะนำ ประชาชนที่เดินทางไปมา เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 อีกภารกิจหนึ่งด้วย
โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน พร้อมทั้งให้ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้จุดตรวจ จุดสกัดหรือด่านชุมชน ยังสามารถคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสามารถคัดกรอง ตักเตือน แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการทุกจุด ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จึงมีความสำคัญในการช่วยลดสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดอำนาจเจริญลงได้


***********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 13 เมษายน 2564 13:22 Written by

วันนี้ ( 12 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
จังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมบูรณาการหน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2564 มีเป้าหมายที่จะลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานไว้ 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1.มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2.มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้จังหวัดอำนาจเจริญยังได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายคืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ หรือ zero accident เพื่อไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2564 มีการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 คน เป็นเพศชาย และไม่มีผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเน้นย้ำให้ ด่านตรวจหลัก ด่านตรวจรอง รวมถึงด่านชุมชน ให้เข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการเมาแล้วขับ เพื่อลดการสูญเสียในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ


***********************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (9 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจ เจริญจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง 7 อำเภอ เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้
นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนายการ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญกล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า ตามที่สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญได้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสและพลาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีครู กศน.ผู้ที่ทำหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู กศน. ทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ คือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นการเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ให้แก่ส่วนรวม ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากร กศน. สร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน. เพื่อสร้างจิตอาสาให้เกิดกับผู้เรียนและสังคมได้ อีกทั้งเพื่อให้ครูและบุคลากร กศน .มีพฤติกรรมจิตอาสาสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อเสริมสร้างให้ครูบุคลากร กศน. มีทักษะชีวิตและการบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผู้ร่วมอบรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 148 คน โดยวิทยากรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2562 รุ่นที่ 3/2562 และรุ่นที่ 4/2562 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ และหลักสูตรพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้