Menu

วันนี้ (3 มิถุนายน 2564) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยอาณาราษฎร
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท ร่วมกับธงชาติ พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ สมุดลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 มิถุนายน 2564) เวลา 07.00 น. ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 44 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมนำดอกไม้และข้าวสารอาหารแห้งชนิดต่างๆ มาร่วมทำบุญใส่บาตรครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
*****************************************************************


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (1 มิถุนายน 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญวัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับและได้ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์พร้อมทั้งเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรร่วมจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆคือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมาเติมตู้ปันสุข เจ้าอาวาสวัดสระเกษร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญจัดตั้งตู้ปันสุขให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้นำถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อีกด้วย

 

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2564) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) ณ ฟาร์มโค นายสนธยา โสระเวช หมู่ที่ 3 ต.นาป่าแซง อ.ทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวต้อนรับและ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวฯ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบสิ่งของเวชภัณฑ์/ยาฆ่าแมลงให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร พร้อมร่วมชมการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ก่อนปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ พบมีการการระบาดของโรคลัมปีสกิน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งปัจจุบันมีแพร่การระบาดครอบคลุมทุกอำเภอ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโค/กระบือจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา มีสมาชิก 153 ราย เลี้ยงโค จำนวน 730 ตัว โดยปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา ได้รับอนุมัติเงินกู้จาก ธกส. จำนวน 10 ล้านบาท ตามโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคอย่างครบวงจร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงชำแหละโค แต่เนื่องจากมีการระบาดของโรคลัมปีสกินค่อนข้างมาก หากยังมีการระบาดต่อเนื่องจะกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือเป็นอย่างมาก การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือได้ตระหนักและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโค กระบือ.
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่า โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค กระบือ ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ตลอดจนออกมาตรการเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายโค กระบือ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ดังนั้นเพื่อให้การควบคุม ป้องกัน และยับยั้งโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อคลายความวิตกกังวลของพี่น้องเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงต่างๆที่เป็นพาหะนำสำคัญ ตอนนี้เราอยากรักษาพื้นที่ ที่ยังไม่ติด พื้นที่ที่ติดเราก็ต้องการวัคซีน ในส่วนพื้นที่ที่ไม่ติดก็ต้องใช้วัคซีนมาป้องกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใช้ยาฆ่าแมลงมาฉีดป้องกันในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดขึ้น และสิ่งที่เกษตรกรเดือดร้อนมากคือเรื่องเงินกู้ไม่ว่าจะกู้จากธกส.หรือจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต้องกลับไปคุยกันว่าจะเยียวยาให้กับเกษตรกรอย่างไร และก็คงจะต้องคุยกับท่านนายกรัฐมนตรี ว่าถ้าหากประกาศเป็นภัยพิบัติแต่ละจังหวัดจะได้ไหม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องดำเนินการต่อไป

*******************************************************************************

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2564 ) ที่ เกาะจิตกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีปบุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกป่าเนื่องในววันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 ตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย และอื่นๆ อีกมาก
โดยในวันนี้มีการนำต้นไม้มาปลูกบนพื้นที่เกาะจิตรกูฏเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับสภาพเกาะให้มีความร่มรื่น ซึ่งเกาะจิตรกูฏเป็นเกาะที่มีความสำคัญของคนอำนาจเจริญเพราะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้ได้รับการอัญเชิญไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และมีปราสาทเทวาลัยสามหลังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ พระพุทธสมปรารถนา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระแม่ปารมิตาเทวี ซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาให้เกาะจิตรกูฏเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2564) ที่ วัดสำราญนิเวศ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปี 2564 โดยมีพระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมแสดงธรรมเทศนาแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ นอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ วัดสำราญนิเวศ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติในวันสำคัญดังกล่าว
คำว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะ (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือนแปดสองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือนเจ็ด) “วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ และปรินิพพาน คือ ดับ ซึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกันทั้ง 3 คราว (แต่ต่างปีกัน) ได้แก่ 1. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ : เจ้าชายสิทธัตถะ “ประสูติ” ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี 2. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา : เจ้าชายสิทธัตถะ “ตรัสรู้” เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี 3. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง : พระองค์ประกาศพระพุทธศาสนา และเผยแผ่ออกไปเป็นเวลา 45 ปี เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา จึงเสด็จ “ดับขันธปรินิพพาน” ในวันอังคาร ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยทุกภาคส่วนและชาวพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงาม ด้วยการร่วมกันเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนาและถือศีลปฏิบัติธรรม ภายไต้มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2564) ที่ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น พร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือและนมผงสำหรับเด็ก มอบให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวอำนาจเจริญพ้นภัยโควิด – 19 โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่เดือนเมษายน 2564 ว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 รวมจำนวน 50 ราย รักษาหายแล้ว 43 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 72 ปี เข้ารักษาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับผู้ป่วยในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นการติดเชื้อในจังหวัดอำนาจเจริญ 18 ราย นอกจังหวัดและกลับมารักษาที่จังหวัดอำนาจเจริญ 32 ราย รวมถึง 2 รายล่าสุดที่ติดเชื้อจากโรงงานอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่กลับมารักษาที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยประชากรจังหวัดอำนาจเจริญมีจำนวนทั้งสิ้น 376,195 คน โดยมีผลการดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 6,877 โด๊ส และมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญให้ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งระหว่างที่รอการฉีดวัคซีนมีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย จะช่วยสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับประชาชนได้รวมทั้งเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้านประธานรัฐสภา กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่มาตรการชะลอการแพร่ระบาดของโรคที่ได้ผลมากที่สุด คือการป้องกันการได้รับเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด – 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย จึงได้ดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดแคลนและเปราะบาง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคอย่างจริงจัง ในระหว่างที่รอการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ (อพม.) จะเป็นผู้นำหน้ากากอนามัยทั้งหมดไปส่งมอบให้กับประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) เวลา 17.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองประเทศไทย ขับไล่โรคร้ายโควิด-19 ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ โดยมีพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะสงฆ์ แม่ชี หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้ภายไต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) อย่างเคร่งครัด
ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดพิธีอัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กำหนด โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับให้ทุกวัดปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยขอความร่วมมือ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส และผู้ปกครองคณะสงฆ์ ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวด้วย ซึ่งในสมัยพุทธกาลการระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตรเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายไปในวงกว้าง สร้างความตื่นตระหนกต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย ดังนั้น จึงได้จัดให้มีพิธีดังกล่าวขึ้น

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยัน 40 ราย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 8 ราย หายป่วย 7 ราย อำเภอเสนางคนิคม 6 ราย หายป่วย 2 ราย อำเภอชานุมาน 19 ราย หายป่วย 7 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 2 ราย หายป่วย 1 ราย อำเภอพนา 3 ราย หายป่วย และอำเภอหัวตะพาน 2 ราย หายป่วย 2 ราย อำเภอลืออำนาจยังไม่มีผู้ติดเชื้อ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) จังหวัดอำนาจเจริญได้มีประกาศให้ (ปิด) สถานบริการ สถานประกอบการที่ลักษณึล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตลาดนัดโค กระบือ ตลาดนัดสัญจร ยกเว้นเฉพาะจำหน่วยสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภคในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ สนามชนโค สนามปลากดัด โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่ท่องเที่ยวแก่งคันสูง อำเภอ ชานุมาน ห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่การจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่ดำเนินการโดยส่วนราชการ และต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน การจัดไม่น้อยกว่า 7 วัน (ห้าม) จัดการแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงดนตรี งานอีเว้นท์ทุกประเภท (งด) ใช้สถานที่และ การจัดกิจกรรม เช่น อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท สนามเด็กเล่น งดจัดกิจกรรมประเพณี บุญบั้งไฟ งดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ให้) ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเมื่ออยู่ที่สาธารณะ (มาตรการ) สำหรับกิจกรรมการประกอบอาชีพ ให้การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการบริการในร้านได้ไม่เกิน 22.00 น. การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างงสรรพสินค้า ให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. ส่วนผู้ที่เดินเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุม พร้อมทั้ง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในพื้นที่ทันทีและให้ กักตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ส่วนการรับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง โรคระบบประสาท และโรคเบาหวานและโรคอ้วน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีนได้ผ่านทาง โรงพยาบาลทีท่านรักษาอยู่/สถานพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /อสม. เพิ่มเพื่อนไลน์ “หมอพร้อม” ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำหรับประชาชนอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประเด็น การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564 ซึ่งการตรวจเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการนัดหมายให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์ดรคโควิด-19 จึงขอเลื่อนการายงานตัว เป็นวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2564 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สัสดีอำเภอ หรือสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 0-4542-3088 ในวันและเวลาราชการ
พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

วันนี้ (29 เมษายน 2564) ที่ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ตามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นแม่งาน
สำหรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดอำนาจเจริญระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยองค์ประกอบในการดำเนินงานคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการผลิตเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ พฤติกรรมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ เฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการกลไกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผ่านการสื่อสารสาธารณะ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นแผนพัฒนาที่กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ