Menu

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานติดตั้งในสถานที่ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ตามที่สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อช่วยกู้ชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สำหรับติดตั้งในส่วนภูมิภาคไว้ใช้ในยามฉุกเฉินตามการจัดกิจกรรมโครงการกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน และจัดกิจกรรม "วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย" และกิจกรรม "กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 กิโลเมตร" ซึ่งสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ประมาณ 1,100 เครื่อง เพื่อส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุข ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาในส่วนภูมิภาค จำนวน 76 จังหวัดทั่วประเทศได้ใช้ในยามฉุกเฉิน
สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากสภากาชาดไทย จำนวน 10 เครื่อง และได้มีการประชุมพิจารณากำหนดและแจ้งสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ไปยังสภากาซาดไทยสำหรับดำเนินการกำหนดจุดติดตั้งเครื่องใน Application บนโทรศัพท์มือถือ เรียบร้อยแล้ว จุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 10 เครื่อง ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 เครื่อง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 พรรษา นวมินทราชินีปลาค้าว จำนวน 1 เครื่อง เทศบาลตำบลหัวตะพาน จำนวน 1 เครื่อง ป้อมตำรวจลือชัยบริเวณสี่แยกไฟแดงลืออำนาจ-พนา จำนวน 1 เครื่อง เทศบาลตำบลพนา จำนวน 1 เครื่อง ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม จำนวน 1 เครื่อง ป้อมตำรวจบ้านนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 1 เครื่อง และป้อมตำรวจหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล


*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 16 มิถุนายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีรายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ไม่มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม ระลอก 3 จำนวน 53 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย (อ.เสนางคนิคม 2 ราย และ อ.พนา 1 ราย) หายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 47 ราย กำลังรักษาที่โรงพยาบาล 3 ราย (ที่ รพ.พนา 1 ราย , รพ.เสนางคนิคม 1 ราย และโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 1 ราย) ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ที่รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 12,000 กว่าคนแล้ว ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด
ประเด็น สถานการณ์ มาตรการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจรายงานนายอำเภอการเกิดโรคลัมปี สกิน เพื่อรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขอความช่วยเกษตรกร หรือสอบถามปศุสัตว์ในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 045 541204
ประเด็น การออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้าน นาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อราชการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง กิจกรรมประกอบด้วย จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชน พิธีเปิดหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันของชาติ พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน กิจกรรมบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ/ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนและตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมรับบริการ
พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ที่วัดบ้านโนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3,9 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำหน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นประกอบพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนต่างๆ ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เช่น การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรี บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี การฉีดวัคซีนให้สัตว์ การแนะนำอาชีพ การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน เป็นต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร สินค้าโอท็อปของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ก่อนเข้าพิธีการตามโครงการฯในช่วงเช้า ได้มีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ตอบข้อซักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมานำเสนอและปัญหาต่างๆตามที่มีหนังสือแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาผ่านทางช่องทางต่างๆ


***************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

พ่อเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย
วันนี้ (11 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ครอบครัว นายวิชัย จรูญภาค อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหาย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค และเงินสด ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น นอกจากนี้ทางที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการต่อไป ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมีความห่วงใยประชาชน พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังการจุดไฟเผาป่าหรือหญ้าข้างทาง เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน และให้งดเว้นการทิ้งก้นบุหรี่ตามริมถนนหลวง ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ สร้างหมอกควัน เป็นปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ในส่วนของอาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนตรวจสอบสายไฟภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเกิดจากสายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนทุกคนให้ช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงนี้ด้วย


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 4 ที่ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
สำหรับกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งหมด 8 รุ่น โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" และ "หลักสูตรพื้นฐาน" ซึ่งวิทยากรได้ผ่านการอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นการนำความรู้ส่งต่อเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเสียสละและทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็น โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางแห่งอุดมการณ์และความสามัคคีเพื่อให้ชาวไทยมีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและเกิดจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พร้อมที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมต่อไป

 

************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 พร้อมให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรม ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้
นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ในนามผู้อำนวยการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ในวันนี้ว่าตามที่รัฐบาล โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐาน 12 วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมายจำนวน 500 คน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติดรู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง แนะแนวการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีต่อไป โดยการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 102 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านกรมการปกครอง และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญและกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1

 

 

วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564) ที่ บริเวณด้านหน้าห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเงินจำนวนหนึ่งจากคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ส่งมอบ และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญและข้าราชการพนักงานในสังกัดร่วมในพิธีรับมอบดังกล่าว
ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ “สังฆะ เพื่อสังคม” ขึ้น เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตลอดจนเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์มอบให้กับผู้ที่ประสับปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญจะเป็นผู้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการส่งมอบในวันนี้และคัดเลือกเป้าหมายผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปให้การช่วยเหลือ

วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564) พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
สำหรับโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงการที่มีการบูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ ได้คัดเลือกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ คือบ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็น หมู่บ้านเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งหากดำเนินการได้เป็นผลสัมฤทธิ์จะทำให้บ้านตาดใหญ่ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงหรือหมดสิ้นไป เบื้องต้นประชาชนในหมู่บ้านมีความพึงพอใจและรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้มีการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้บูรณาการในการร่วมกันทำงานและได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะได้ขยายผลโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงหรือหมดสิ้นไปได้
ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมการทำงานของทีมจังหวัดอำนาจเจริญว่าทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการกันทำงานได้ดีและได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และขอบคุณทางจังหวัดอำนาจเจริญที่มีการต่อยอดโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 10 หมู่บ้าน

 

************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 3 มิถุนายน 2564 ) ณ สวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ฝั่งห้วยซัน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ บริเวณโดยรอบสวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ฝั่งห้วยซัน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสะอาดตา และนำเครื่องจักรขุดลอกคลอง ลำห้วยซันเพื่อเปิดทางน้ำรับหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง พร้อมกันนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติร่วมกัน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชนและยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวด้วย