Menu
วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 09:35 Written by

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน จำนวน 7 แห่ง โดยแบ่งเป็นการต่ออายุ จำนวน 6 แห่ง และขอการรับรองใหม่ จำนวน 1 แห่ง เพื่อเข้าร่วมจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการทั้ง 7 แห่ง ได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทั้งหมด


**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาววริสรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงาน"ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสุดยอดสินค้า OTOP และสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โอกาสนี้นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาววริสรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนท่องเที่ยวจากจังหวัดอำนาจเจริญ ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 14 บูท 1 ชุมชน โดยงานดังกล่าวจะดำเนินไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 สรุปยอดจำหน่าย 3 วันที่ผ่านมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 442,600 บาท

...Change for good...

วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 09:29 Written by

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ.107 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกรมธนารักษ์ ได้แจ้งให้จังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจสอบศักยภาพที่ดินราชพัสดุ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ หลักเกณฑ์การขอใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งลงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ อจ.107 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา เดิมเมื่อปี พ.ศ.2545 อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของสำนักงานสหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ ร.พ.ช.อำเภอพนา จำกัด โดยเป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 68 ตารางวา และมีบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา ซึ่งกระทรวงการคลังมีนโยบายให้ดำเนินการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ เพื่อเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
จังหวัดอำนาจเจริญจึงได้เสนอที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและรายได้ของรัฐ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ประกอบด้วย 1.เปิดประมูลทั้งแปลง เนื้อที่ 5ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ให้เอกชนดำเนินการ 2.เทศบาลฯ ขอใช้ทำสวนสาธารณะ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา เปิดให้เอกชน ดำเนินการประมูล เนื้อที่ 4 ไร่ 3.เทศบาลฯ ขอใช้ทำสวนสาธารณะ จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา เปิดให้เช่าทำ sport complex เนื้อที่ 4 ไร่ และ 4.เทศบาลฯ ขอเช่าทำ sport complex 1 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา และเปิดให้เอกชน ประมูล 4 ไร่ ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อจ.107 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จะดำเนินการพิจารณาที่ราชพัสดุดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคราชการและประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ

*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 09:25 Written by

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งถึงเรื่องการคัดเลือก 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน บวร ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรม และหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้าหลักเกณฑ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่จากนายกรัฐมนตรี
จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน บวร ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยมีชุมชนที่เข้าหลักเกณฑ์ ได้แก่ชุมชนคุณธรรม บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนคุณธรรม บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองออำนาจเจริญ และ ประเภทหน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์ ได้แก่ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลให้ทราบต่อไป

*********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่กำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยในวันนี้ได้แบ่งโซนความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดียิ่ง ในการรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัด หรือบริเวณสำนักงานของส่วนราชการ ถือเป็นต้นแบบให้อำเภอต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งจะทำให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะดวก ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และยกย่องในความดีที่ได้ทำกิจกรรมดีๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม


*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมที่สำคัญ ผลการปฏิบัติงานของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สรุปผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม และเสนอรายชื่อผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง การขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคมทั่วไปภายใต้หลักการเครือข่าย “บวร” ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทาง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 , โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563, โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทย ประจำปี 2563, พระราชกฤษฏีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพ กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563
จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวน 1 ราย


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 11:23 Written by

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563 ) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานอัตลักษณ์หมอลำ ตำนานยักษ์คุ อัตลักษณ์ของการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวในโลก โดยมี นายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภอชานุมาน นางสาววาสนาไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวอำเภอชานุมาน ร่วมให้การต้อนรับ
ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งก่อให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนในระหว่างพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านการแสดง การจำหน่าย การสาธิต รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการประดิษฐ์ออกแบบ และตำนานยักษ์คุซึ่งเป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวในโลก
การจัดกิจกรรมการแสดงผลงานในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชานุมาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเครือข่ายจะได้ร่วมกัน สืบสาน ส่งเสริม และต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลยักษ์คุ ชานุมาน ให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดไป

*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 5 สิงหาคม 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ A.M คลื่นความถี่ 1422 KHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวถึงปริมาณฝนช่วงพายุ “ซินลากู” ของจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มากที่สุดที่อำเภอหัวตะพาน 124.1 มม. รองลงมา อำเภอ ลืออำนาจ 110 มม. อำเภอเสนางคนิคม 108.7 มม. อำเภอปทุมราชวงศา 107.6 มม. อำเภอพนา 95.9 มม. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 73.3 มม. น้อยที่สุดที่อำเภอชานุมาน 59 มม. ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนลำเซบาย ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีปริมาณน้ำ 4.0300 ล้าน ลบ.ม./อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน มีปริมาณน้ำ 4.991 ล้าน ลบ.ม./อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท มีปริมาณน้ำ 2.327 ล้าน ลบ.ม.
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ การจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.และประดับผ้าระบายสีร่วมกับผ้าระบายาสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจน ตกแต่งซุ้ม และประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า (ตามความสมัครใจ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถานการณ์บ้านเรือนเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุ“ซินลากู”ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม– 2 สิงหาคม 2563 ซึ่งหลังคาบ้านถูกกระแสลมพัดพังเสียหาย ประกอบด้วย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 28 หลังคาเรือน อำเภอปทุมราชวงศา 14 หลังคาเรือน และอำเภอเสนางคนิคม 5 หลังคาเรือน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบวาตภัย
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 18,440,689 ราย เสียชีวิต 697,100 ราย ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,321 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3,142 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 121 ราย เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดอำนาจเจริญไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 126 วันแล้ว

************************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง การใช้สถานที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และ อาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน
สืบเนื่องจาก ทางประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วม ลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบบริเวณด้านหลังสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ประกอบด้วย อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญที่ชำรุดเสียหาย ขาดการดูแล และอาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen ที่ปัจจุบัน มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้สถานที่และการบริหารจัดการ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาให้ อาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen ให้เป็นศูนย์การทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริม กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขายสินค้า ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในส่วนของอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้สามารถใช้อาคารสถานที่ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับทางราชการ ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำ ตกแต่งภายในอาคาร ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งรวบรวมของดีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก ผ้าลายต่างๆ ผ้าลายขอสลับเอื้อ ผ้าขาวม้า เสื่อกก ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์ของดีในพื้นที่มาจัดแสดงไว้ภายในตัวอาคาร
นอกจากนี้ พื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นลานกิจกรรม เพื่อจัดแสดงสินค้าของดีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยอีกทางหนึ่ง

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(4 สิงหาคม 2563)เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประกอบด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ประธานกรรมการ นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงมหาดไทย กรรมการ และนายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญกรมการพัฒชุมชน กรรมการ ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน ในการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับฟังการประเมินผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวด้วย
เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ และผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นคณะกรรมการได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปจังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 รอบลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนนประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จำนวน 40 คะแนน โดยจะนำคะแแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ จังหวัด ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONE


*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ