Menu

วันนี้ ( 4 ตุลาคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ครอบครัว นางบานดี ก้านทอง บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 8 ชุมชนศรีมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค และเงินสด ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น นอกจากนี้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและจะให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมีความห่วงใยประชาชน พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังการเผาขยะ การจุดไฟเผาป่าหรือหญ้าข้างทาง เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน และให้งดเว้นการทิ้งก้นบุหรี่ตามริมถนนหลวง ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ สร้างหมอกควัน เป็นปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ในส่วนของอาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนตรวจสอบสายไฟภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเกิดจากสายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการจุดธูป เทียนไหว้พระต้องระมัดระวังด้วย จึงขอแจ้งเตือนประชาชนทุกคนให้ช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้

 

 

วันนี้ (4 ตุลาคม 2564 ) เวลา 08.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียนและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ หอประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยในวันนี้มีนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 520 คน จากนั้นจะทยอยฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจะดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้
ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการตามแนวทาง Sandbox Safety Zone in School เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ on site ได้ในภาคการศึกษาหน้า ภายใต้การปฏิบัติเข้มตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่มีข้อกำหนด Sandbox Safety Zone in School อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19 จึงได้มีการจัดสรรวัคซีนยี่ห้อ Pfizer ให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า โดยมีกำหนดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


**********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมถวายพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและกำหนดให้มีการวาง พวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์และศาสนา ทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพราะทรงพระปรีชาสามารถ ทรงศึกษาเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น บาลี อังกฤษ ละตินเป็นพิเศษ
สำหรับพระปรีชาสามารถและอัจฉริยะทางดาราศาสตร์ ทรงศึกษาโดยพระองค์เองจากตำราไทยและมอญ ซึ่งแปลจากตำราโบราณของฮินดู และทรงศึกษาตำราดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์จากยุโรป จนสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็ม ดวงในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 และเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทยที่บ้านคลองลึก ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ปรากฏไว้ในอดีตอย่างมากมาย ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาญาณอันเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติทำให้ยังคงเป็นประเทศมาจนตราบเท่าทุกวันนี้


*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564 14:40 Written by

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรับมอบขยะอันตรายชุมชนจากส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหน่วยงานหลักในการนำขยะอันตรายชุมชนจากส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ตามไทม์ไลน์ 12 ขั้นตอน ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย“อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ได้นำขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่มาส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

วันนี้ (29 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวาระก่อนการประชุม ได้จัดพิธีมอบธงและป้ายสัญลักษณ์ อำเภอเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ,การมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครอง ,การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ, การมอบป้ายมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) , การมอบเกียรติบัตรให้เยาวชนดีเด่น , การมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”, การมอบประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” , การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์ , การมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด” , การมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา , การมอบเกียรติบัตรให้แก่อำเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ วัดและตลาด ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ออื่น จำนวน 4 ราย ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ราย จากนั้นเป็นข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการบริหารจัดการ การดูแลกันในชุมชน , การขอความร่วมมือให้ส่วนราชการเสนอแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัด , การดำเนินงานตามแผนงานโคงการและงบประมาณของหน่วยงาน และการบริหารจัดการน้ำ
เรื่องเพื่อทราบและขอความร่วมมือ ดังนี้ สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 รวมร้อยละการใช้จ่าย คิดเป็น 93.17 อยู่ในลำดับที่ 68 ของประเทศ , สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ , ผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญ เมืองสะอาด” โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ , การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 39 แห่ง โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ การรายงานโดยเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และกำหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำเดือย หมู่ที่ 8 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 29 กันยายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลางกลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประเด็น สถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 4 ราย สะสม 2,874 คน ติดเชื้อภายในจังหวัด 180 คน ภายนอกจังหวัด 2,694 คน กำลังรักษา 81 คน หายกลับบ้าน 2,771 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย ส่วนจำนวนผู้ฉีดวัคซีนจังหวัดอำนาจเจริญ เข็มที่หนึ่ง 114,828 ราย คิดเป็นร้อยละ 50
ตามที่มีนักเรียนโรงเรียนอำนาจเจริญ เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลปรากฏว่าเป็นบวก จำนวน 11 ราย และบุคคลภายนอก 2 ราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญได้มีหนังสือถึงสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนและนักศึกษาที่เดินทางมาจากหลายตำบล ให้ดำเนินการปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 กรณีสถานศึกษาที่มีนักเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันหากจะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนปกติให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยต้องผ่านการประเมินร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ ต้องจัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย


************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 104 ปี
สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและเพื่อปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” ในวันที่ 28 กันยายน 2564 และแสดงพลังถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ซึ่งวันนี้ได้มีส่วนราชการทุกภาคส่วน มาร่วมร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (27 กันยายน 2564) ณ ห้องอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีมีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม
นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ได้มอบหมายให้จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นเกิดความภาคภูมิใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประกอบด้วย 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิงดีเด่นระดับจังหวัด 3. กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด 4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งในวันนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้น ประกอบด้วย 1.พิธีอัญเชิญและมอบโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2.พิธีมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และในปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักงานราชการดีเด่น โดยได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 มอบเกียรติบัตรข้าราชการและพนักงานราชการดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 มอบโล่เกษียณอายุราชการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี อีกด้วย


*****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (25 กันยายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางลงพื้นที่ บ้านคำโพน หมู่ที่ 3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)และผู้ป่วยโควิด – 19 ที่รักษาตัวจนหายดีและกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ในพื้นที่หมู่บ้านจัดให้ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มีคำสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านบ้านคำโพน หมู่ที่ 3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 นี้ เนื่องจากบ้านคำโพนหมู่ที่ 3 มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 จำนวนหลายราย จึงได้มีคำสั่งปิดหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
นอกจากการเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยโควิด 19 แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญยังได้มอบน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนำไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในหมู่บ้านคำโพน ที่ต้องกักกันตนเอง เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในครั้งนี้ โดยมี นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ด้วย

 

 

 

วันนี้( 25 กันยายน 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมะไหว้พระเหลาเทพนิมิต ภายใต้โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม อำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอพนา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักปั่นจักรยานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมปั่นจักรยานกับคณะนักปั่นจักรยานจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพนาไปยังวนอุทยานดอนเจ้าปู่เพื่อร่วมให้อาหารลิงอีกด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอำเภอพนา ได้ดำเนินโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม อำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ไหว้พระเหลาเทพนิมิต โดยใช้เส้นทางปั่นไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในพื้นที่อำเภอพนา ประกอบด้วย วนอุทยานดอนเจ้าปู่ ศาลหลักเมือง วัดดอนขวัญ และวัดพระเหลาเทพนิมิต ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอำนาจเจริญให้เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้ว ยังได้มีการประกวดการแต่งกายและตกแต่งจักรยานแฟนซี อีกด้วย