Menu

วันนี้ (26 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
วาระก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2564 จำนวน 8 ราย มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นย้ำให้อำเภอตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มงวด เพื่อลดการอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 นี้ พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด
จากนั้นสรุปสาระสำคัญที่ประชุม ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ 2,388.64 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณ 1,711.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.66 อยู่ในลำดับที่ 23 ของประเทศ งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2563 เงินรวม 748.72 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 609.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.36 จากนั้นเป็นการรายงานสถานการณ์โรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยัน ระลอกใหม่ 2 ราย รักษาตัวหายกลับบ้าน ทั้ง 2 ราย (ไม่พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 82 วัน) จากนั้นเป็นการรายงาน การจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 โดยมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย อาทิ ขบวนแห่ยักษ์คุ, การแสดง แสง สี เสียง ตำนานยักษ์คุ, พาแลง, การประกวดธิดายักษ์คุ กิจกรรมปั่นจักรยานชมเมือง เล่าเรื่องชานุมาน กิจกรรมวิ่งยักษ์คุมหาสนุก กิจกรรมอำเภอย้อนยุค จุดแลนด์มาร์คและจุดถ่ายรูปภายในงาน เป็นต้น จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญได้แจ้งการออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านนาห้วยยาง ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีหน่วยงานต่างๆ สรุปผลการดำเนินงาน อาทิ ด้านสถานการณ์ความมั่นคง ด้านอาชญากรรม ด้านการจัดระเบียบสถานประกอบการกิจการร้านเกม การจัดการระเบียบรถสาธารณะ และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น


****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 24 มีนาคม 2564) ที่ โรงเรียนอนุบาลพนา อุดมวิทยากร ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลพนา อำเภอพนา ประกอบด้วยด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ตลอดจนชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ต่างๆ แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะการระวังรักษาสุขภาพในช่วงนี้ที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย นอกจากนี้ยังได้มอบชุดยาพระราชทานจำนวน 50 ชุด ให้ผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จำนวน 50 ครัวเรือน
หน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ โดยสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลหัวตะพาน และรพ.สต.คำพระ ได้ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพของประชาชน แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ตลอดจนชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องรักษาสุขภาพตนเองให้ดี เช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกใหม่ๆ พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว. สายแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและอื่นๆ รวม 1,558 คน ได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค 
 

วันนี้ (22 มีนาคม 2564) เวลา 12.15น. ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลัง พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือบำรุงขวัญกำลังใจ ให้กับ ส.ต.ต.ฐานันดร กองพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชานุมาน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชุดสืบสวน ถูกคนร้ายใช้มีดฟันที่แขนได้รับบาดเจ็บขณะเข้าทำการจับกุมยาเสพติด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่บริเวณชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณท่ากกพร้าว บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (22 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 9 ราย และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดสรรงบประมาณ โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 85,401,100 บาท และผลการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 8 โครงการ พร้อมรับทราบแนวทางปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ขอปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 191,730,000 บาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงด้านท้ายอาคารระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว โครงการยกระดับรายได้เพิ่มมูลค่าภาคเกษตรเชิงพื้นที่ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อำนาจเจริญ เพลิดเพลินใจ แบบ New Normal ทั้งนี้การขอปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ทุกโครงการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด ก่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง


****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (16 มีนาคม 2564) เวลา 17.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภอชานุมาน นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ และนายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมแถงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ท่ามกลางธรรมชาติบนลานโขดหินที่สวยงามประกอบเสียงน้ำโขงไหลกระทบโขดหินเพิ่มอารมณ์ธรรมชาติสร้างมา ณ แก่งส่องใหญ่ บ้านหินขัน ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญร่วมในพิธีแถลงข่าวในวันนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้แต่งยักษ์นั่งชิว ตกปลาริมน้ำโขง พร้อมประกอบอาหารเมนูต้มยำลำซิ่งปลาแม่น้ำโขง ร่วมวงพาแลงบนแก่งส่องใหญ่อีกด้วย
สำหรับการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2- 4 เมษายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ยักษ์คุที่ยิ่งใหญ่อลังการ การแสดงแสงสีเสียง กิจกรรมพาแลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของอำเภอต่างๆ การแสดงของนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมอำเภอย้อนยุค กิจกรรมหมู่บ้านยักษ์คุแสดงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านท่องเที่ยวในอำเภอชานุมาน การแต่งหน้ายักษ์ ทำหน้ากากยักษ์คุ การประกวดธิดายักษ์ กิจกรรมปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอชานุมาน กิจกรรมวิ่งยักษ์คุมหาสนุก การเดินแบบผ้าไทย การประกวดธิดาชานุมานและการจำหน่ายสินค้าโอท๊อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและอื่นๆอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลกตำนานยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญ และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ เช่น ชิมอาหารเมนูปลาแม่น้ำโขง ลงเล่นน้ำแก่งคันสูง ชมความงามแก่งส่องใหญ่ เป็นต้น และเดินทางไหว้พระขอพรตามวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ เช่น ไหว้พระมงคลมิ่งเมือง วัดถ้ำแสงเพชร พระเจ้าใหญ่ลือชัย พระเหลาเทพนิมิต เจดีย์หินพันล้านก้อน เป็นต้น
สำหรับประเพณีแห่ยักษ์คุตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตประเทศสปป.ลาว ตรงกันข้ามกับที่ว่าการอ.ชานุมาน (หลังเก่า) มีปราสาทหินและมียักษ์ตนหนึ่งมานั่งลงกราบไว้บริเวณใกล้ฝั่งเขตไทย รอยคุกเข่า และรอยนั่งปรากฏเป็นบึ่งเล็กๆ อยู่ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อชุมชนว่า บ้านยักษ์คุ "คุ" แปลว่า คุกเข่า
ต่อมาเมื่อ 90 ปี ที่ผ่านมาทางราชการของลาวได้ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาวิชาการในไทย เมื่อจบก็กลับประเทศ ในขณะนั้นเป็นเวลาที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองประเทศลาวบุคคลนี้จึงเกิดความไม่พอใจฝรั่งเศส จึงสร้างบ้านเรือนขึ้นที่บ้านยักษ์คุ และขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และได้บรรดาศักดิ์เป็น "พระประจญจาตุรงค์" และตั้งชื่อชุมชนว่า "เมืองชานุมารมณฑล" ขึ้นตรงต่อมณฑลอุบลราชธานี
ยักษ์คุเป็นความเชื่อตามตำนานปรัมปราชาวชานุมาน เกี่ยวกับเรื่องทศกัณฐ์ พระลักษมณ์ พระราม อัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย ยังมีหลักฐานปรากฏบริเวณริมแม่น้ำโขง อ.ชานุมาน เป็นบ่อน้ำ 3บ่อ เชื่อกันว่าเกิดจากการกระทำของ ยักษ์คุ หรือ ยักษ์อยู่ในท่านั่งคุกเข่าจนกลายเป็นวัฒนธรรมโดดเด่นของจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาและศึกษาประวัติศาสตร์ตำนานความเป็นมาของยักษ์คุหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 2- 4 เมษายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 16:20 Written by

วันนี้ (15 มีนาคม 2564) นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาหัวข้อ ส่องโอกาสเปิดประตูการค้ายุควิธีใหม่ จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ประกอบการณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญจำนวน 100 คนร่วมในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่าด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งหวังที่จะยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบก Biz club OTOP SMEs ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในวันนี้ ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการสร้างช่องทางการตลาดใหม่และสร้างรายได้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคง ซึ่งการอบรมในวันนี้มีทีมวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดผ่านระบบดิจิตอล จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาให้ความรู้ แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วงช่วงแรกเป็นการรับฟังการบรรยายหัวข้อ การปรับตัวในยุค covid ด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล จากนั้นจะเป็นช่วงที่ 2 โดยมีการแบ่งกลุ่ม workshop ตามคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ ในการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคต่างๆ ในสายการผลิตหรือสินค้าชนิดเดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันและเป็นเครือข่ายทางการตลาดให้แก่กันและกันในการค้าขายต่อไป

วันนี้ (15 มีนาคม 2564) เวลา 11.00 น. ที่วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวสตรี สู่ผู้นำสตรีใหม่ระดับจังหวัด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เยาวสตรีกับการพัฒนาสตรีในชุมชน” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เยาวสตรีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชนโดยมีผลควบรวม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดี อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีพ.ศ. 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีใหม่ระดับจังหวัด ขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเยาวสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นผู้นำสตรีรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เยาวชนสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เยาวสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 25 ปี จากทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่มีเยาวสตรีเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 คน และเจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 3 คน รวมจำนวน 40 คน


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (15 มีนาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี และกิจกรรมการแข่งขันการประกวดอาหาร Street Food สร้างอาชีพ “สร้างงานสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม” โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มพลังสตรีพัฒนาอำนาจเจริญ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สืบเนื่องจากวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ และวันที่ 16 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ซึ่งในปีนี้กรมคุมประพฤติได้สถาปนาครบรอบ 29 ปี คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม กิจกรรมการประกวดอาหาร Street Food สร้างอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคม และกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้กระทำผิด เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ