Menu

วันนี้ ( 6 เมษายน 2564 ) เวลา 10.30 น. ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างถนน และฟุตบาท กวาดใบไม้ เก็บกวาดขยะ ที่ บริเวณโดยรอบพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสะอาดตา สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญและกราบนมัสการองค์หลวงพ่อพระใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติร่วมกัน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชนและยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวด้วย

 

วันนี้ (6 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่มีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี คณะตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และกลุ่มพลังมวลชน พร้อมใจกัน กระทำพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดทูนพระบรมราชจักรีวงศ์ให้สถิตมั่นในดวงใจของชาวไทยทั้งชาติตลอดไป
สำหรับการจัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ “วันจักรี” เพื่อระลึกถึงวันที่พระพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสงคราม ศาสนา การปกครอง และด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีใหม่ และทรงฟื้นฟูบ้านเมืองในทุกด้านทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขุดลอกคูคลอง วัดวาอารามต่างๆ ทั้งที่สร้างขึ้นมาใหม่ และที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ การป้องกันประเทศ และทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในด้านสาขาต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม, วรรนกรรม, งานช่างประดับมุก, งานช่างเขียน, งานแกะสลัก เป็นต้น ด้วยมีพระราชหฤทัย ที่จะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาให้มีความรุ่งเรืองสง่างาม เท่าเทียมกับกรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่า ซึ่งนับว่าเป็นความยากลำบากอย่างมาก ต้องอาศัยทั้งพระปรีชาสามารถและทรัพย์สินเงินทองจำนวนมาก แต่ก็สามารถทำให้สำเร็จลงได้ ดังนั้น เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า “มหาราช” ต่อท้ายพระนามาภิไธย ด้วยประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่เป็นพระคุณอย่างยิ่งต่อแผ่นดินไทย


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 05 เมษายน 2564 13:20 Written by

วันนี้ ( 3 เมษายน 2564) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตกปลานานาชาติประจำปี 2554 ณ แก่งหินขัน บ้านหินขัน ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนักตกปลาจากหลายพื้นที่ หลายจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันตกปลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิถีชาวบ้านริมน้ำโขง สู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวีถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของคนริมโขงบ้านหินขัน
นายเหรียญ บุญทาป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสารและชาวบ้านหินขัน ได้ร่วมกันจัดงานการแข่งขันตกปลานานาชาติประจำปี 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญในพื้นที่อำเภอชานุมาน กิจกรรมงานประเพณีแห่ยักษ์คุ อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่และเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอชานุมาน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีของท้องถิ่น โดยบ้านหินขัน หมู่ 4 ตำบลโคกสาร อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร ติดเขตแนวชายแดนไทย ลาว ซึ่งมีแก่งหินขนาดใหญ่ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนทุกปี แม่น้ำโขงจะลดลงมองเห็นโขดหินเป็นลักษณะโขดหินน้อยใหญ่ จึงมีชื่อว่าแก่งส่องใหญ่และแก่งหินขันในอดีตชาวบ้านนิยมหาปลากันมาเพื่อบริโภค ปัจจุบันชาวบ้านนิยมหาปลากันมากกว่าแต่ก่อน ทั้งนำมาบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการแข่งขันตกปลา เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักตกปลาจากท้องที่อื่น มาร่วมการแข่งขัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านหินขันและเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สำคัญปลาที่อาศัยในลำน้ำโขงบริเวณพื้นที่บ้านหินขัน ซึ่งเป็นร่องน้ำลึกและน้ำไหลตอลดเวลาจึงทำให้ปลามีรสชาติที่ดี

วันนี้ ( 3 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมนำปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นชมเมือง เล่าเรื่องชานุมาน ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและนักปั่นจากหลายจังหวัด หลายชมรม เข้าร่วมกิจกรรมปั่นชมเมือง เล่าเรื่องชานุมาน ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตรในครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติริมโขงในยามเข้าที่สวยงาม
กิจกรรมปั่นชมเมืองเล่าเรื่องชานุมานจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุประจำปี 2564 โดยชมรมปั่นจักรยานเสือยักษ์คุชานุมาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญและการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและการท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นชมเมืองเล่าเรื่องชานุมาน ในโอกาสการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุ้มประจำปี 2564 ไปตามเส้นเรียบเลาะริมโขงแวะชมแก่งต่างๆในพื้นที่อำเภอชานุมานระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว ชมแหล่งท่องเที่ยวเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงชานุมานและส่งเสริมความสามัคคี สัมพันธภาพอันดีระหว่างนักปั่นจักรยานและชุมชนตามคำกล่าวที่ว่าจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเมืองแห่งจักรยาน โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้รักสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน นักปั่นจักรยานจากสมาคมชมรมต่างๆทั้งในจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหารกาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์และนักเรียนจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรวมประมาณ 250 คน

วันนี้ ( 2 เมษายน 2564) เวลา 17.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 โดยมีส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก ภายไต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) อย่างเคร่งครัด โดยก่อนพิธีเปิดงานมีขบวนแห่ยักษ์คุที่ยิ่งใหญ่อลังการท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย
สำหรับการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2- 4 เมษายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ยักษ์คุที่ยิ่งใหญ่อลังการ การแสดงแสงสีเสียง กิจกรรมพาแลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของอำเภอต่างๆ การแสดงของนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมอำเภอย้อนยุค กิจกรรมหมู่บ้านยักษ์คุแสดงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านท่องเที่ยวในอำเภอชานุมาน การแต่งหน้ายักษ์ ทำหน้ากากยักษ์คุ การประกวดธิดายักษ์ กิจกรรมปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอชานุมาน กิจกรรมวิ่งยักษ์คุมหาสนุก การเดินแบบผ้าไทย การประกวดธิดาชานุมานและการจำหน่ายสินค้าโอท๊อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและอื่นๆอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลกตำนานยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญ และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในจังหวัดอำนาจเจริญ เช่น ชิมอาหารเมนูปลาแม่น้ำโขง ลงเล่นน้ำแก่งคันสูง ชมความงามแก่งส่องใหญ่ เป็นต้น และเดินทางไหว้พระขอพรตามวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ เช่น ไหว้พระมงคลมิ่งเมือง วัดถ้ำแสงเพชร พระเจ้าใหญ่ลือชัย พระเหลาเทพนิมิต เจดีย์หินพันล้านก้อน เป็นต้น
สำหรับประเพณีแห่ยักษ์คุตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตประเทศสปป.ลาว ตรงกันข้ามกับที่ว่าการอ.ชานุมาน (หลังเก่า) มีปราสาทหินและมียักษ์ตนหนึ่งมานั่งลงกราบไว้บริเวณใกล้ฝั่งเขตไทย รอยคุกเข่า และรอยนั่งปรากฏเป็นบึ่งเล็กๆ อยู่ ชาวบ้านจึงตั้งชื่อชุมชนว่า บ้านยักษ์คุ "คุ" แปลว่า คุกเข่า
ต่อมาเมื่อ 90 ปี ที่ผ่านมาทางราชการของลาวได้ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาวิชาการในไทย เมื่อจบก็กลับประเทศ ในขณะนั้นเป็นเวลาที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองประเทศลาวบุคคลนี้จึงเกิดความไม่พอใจฝรั่งเศส จึงสร้างบ้านเรือนขึ้นที่บ้านยักษ์คุ และขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และได้บรรดาศักดิ์เป็น "พระประจญจาตุรงค์" และตั้งชื่อชุมชนว่า "เมืองชานุมารมณฑล" ขึ้นตรงต่อมณฑลอุบลราชธานี
ยักษ์คุเป็นความเชื่อตามตำนานปรัมปราชาวชานุมาน เกี่ยวกับเรื่องทศกัณฐ์ พระลักษมณ์ พระราม อัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทย ยังมีหลักฐานปรากฏบริเวณริมแม่น้ำโขง อ.ชานุมาน เป็นบ่อน้ำ 3บ่อ เชื่อกันว่าเกิดจากการกระทำของ ยักษ์คุ หรือ ยักษ์อยู่ในท่านั่งคุกเข่าจนกลายเป็นวัฒนธรรมโดดเด่นของจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาและศึกษาประวัติศาสตร์ตำนานความเป็นมาของยักษ์คุหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 2- 4 เมษายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ (2 เมษายน 2564) เวลา ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 โดยได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 191,600 บาท ให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ที่มีคุณสมบัติเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่มีความเหมาะสมให้เข้ารับทุนการศึกษา ดังนี้ ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ทุน / ทุนการศึกษาแบบรายปี ตั้งแต่ระดับระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 47 ทุน / ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 15 ทุน และทุนการศึกษานักเรียนพิการหรือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน 2 ทุน
สำหรับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2528 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชนให้ดีขึ้นเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (2 เมษายน 2564) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ได้ทรงอุทิศเวลา และทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ พร้อมทรงรับพระบรมราโชบายมาทรงดำเนินการสนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ ยังความร่มเย็นมายังพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 2 เมษายน 2564 ) เวลา 07.00 น. ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 67 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564 โดยมีส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้
และนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชปณิธานแห่งศรัทธา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท โดยมียอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ในครั้งนี้จำนวน 108,469 บาท

 

วันนี้ (31 มีนาคม 2564) เวลา 14.00 น. ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันฉีดน้ำล้างทำความสะอาดภายในตลาด และกวาดเก็บขยะบริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาต่างๆ เช่น ในปี พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า และได้ใช้เป็นสร้อยพระนามสืบมาจนปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการค้าไทย พระบิดาแห่งการพาณิชย์นาวีไทย และในปี พ.ศ. 2558 ถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันมหาเจษฎาบดินทร์ เป็นวันสำคัญของชาติ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และเห็นชอบให้ให้ถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" แปลว่า "พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่


"*********************************************************************

วันนี้ (31 มีนาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 ให้แก่บุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศและพระพุทธศาสนา ณ วัดพันธวิชา ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี
ด้วยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติโดยได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานสำหรับบุคคลซึ่งกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ พระพุทธศาสนา ซึ่งในปีนี้ปรากฏว่ามีบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 45 ราย โดยในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญมีจำนวน 2 รายประกอบด้วยนายทวี ธรรมโรจน์และนางสวน ธรรมโรจน์


******************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ