Menu
กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (68)

วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2563 11:49 Written by

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  เวลา 16.30 น. นายธนูสินธ์  ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลลืออำนาจและด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลอำนาจ เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ณ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 16:29 Written by

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมอำเภอหัวตะพาน

วันพุธ, 29 เมษายน 2563 09:43 Written by

วันนี้ (28 เมษายน 2563) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จาก กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศคบ.มท.)
โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้รอนโยบายการดำเนินงาน และข้อสั่งการต่างๆ จากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศคบ.มท.) นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการรายงานข้อมูลพื้นฐานของ Local Quarantine ในแต่ละพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน และขอความร่วมมือให้จังหวัด สำรวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทำการบันทึกลงระบบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


**************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 24 เมษายน 2563 11:19 Written by

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2563 09:23 Written by


วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น.ที่บริเวณศาลาประชาคมบ้านกุดสิม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีม อสม.ให้การต้อนรับ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน แบ่งออก 4 สาย กระจายไปตามอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้กำลังใจกับทีมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ อำเภอลืออำนาจ สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในระดับอำเภอ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ร่วมกันเฝ้าระวังอย่าประมาท การ์ดอย่าตก ยกป้องกันไว้ และขอให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อำนาจเจริญปลอดภัย จากนั้นได้ลงพื้นที่บ้านกุดสิม อำเภอลืออำนาจ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนที่กักตัวเอง จำนวน 4 คน ซึ่งกลับมาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง และให้กำลังใจกับประชาชน ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง


***************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2563 09:18 Written by

วันนี้ (22 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ชุดที่ 3 ประกอบด้วย นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีนายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีสุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สีสุก ทีม อสม.ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีม อสม.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พี่น้อง ประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไข และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง จากนั้นลงพื้นที่ ตำบลไร่สีสุก มอบใบผ่านการกักกันตนเอง จำนวน 14 วัน ให้กับประชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 3 คน
จากนั้นเวลา 13.00 น. คณะของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามสี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสี และ ทีม อสม.ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และขอให้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ให้เข้าถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จากนั้นได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง และได้ลงพื้นที่ตำบลหนองสามสี มอบใบผ่านการกักกันตนเอง จำนวน 14 วัน ให้กับประชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 คน
จากนั้น เวลา 14.30 น. ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง และทีม อสม.ให้การต้อนรับ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือให้ช่วยกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และเรื่องการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ให้เข้าถึงทุกชุมชน หมู่บ้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญปลอดภัย


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 22 เมษายน 2563 10:24 Written by

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาบ้านโคกชาด ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในฐานะคณะทำงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด ชุดที่ 2 ได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพระ และทีม อสม. ให้การต้อนรับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจกับทีมผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน ทีม อสม. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับตำบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลคำพระ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ เพื่อช่วยแก้ไข และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกับทางราชการอย่างจริงจัง
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปมอบสิ่งของจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


........................................................................................................................................................................................

ที่มา : Line หน.ส่วนฯ อจ. ตอบ/ปชส
จรูญ พิตะพันธ์/ภาพ/ข่าว
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./บก.ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 22 เมษายน 2563 10:15 Written by

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศคบ.มท.)
โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดสื่อสารกับประชาชน เน้นย้ำว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้ดีขึ้นมาก แต่ขอให้เราไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ยกไว้ก่อน และการให้ข่าวในพื้นที่ภายในจังหวัดนั้น ขอให้ยึดข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย เป็นหลัก และงดให้ข่าวที่มีผลกระทบต่อจังหวัดข้างเคียง นอกจากนี้ยังขอให้จังหวัด ดำเนินการรายงานข้อมูลพื้นฐานของ Local Quarantine ในแต่ละพื้นที่ และขอความร่วมมือให้จังหวัด จัดระเบียบการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มารับบริการ เช่น เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVI - 19 และที่สำคัญขอความร่วมมือกับประชาชนในการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

**************************************************************************************************

ที่มา : Line หน.ส่วนฯ อจ. ตอบ/ปชส
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 22 เมษายน 2563 09:16 Written by

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. กองร้อย อส.จ.อจ.ที่ 1 ได้จัดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าร่วมขบวนมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานชุดที่ 4 โดยมี ท่านศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ลงพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปทุมราชวงศา และ อำเภอพนา โดยทำการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจผู้กักกันตนเองที่บ้านพักอาศัย

ผลการปฏิบัติ : ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเเรียบร้อยตามเป้าหมาย

วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 11:11 Written by

วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ) โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ) โดยให้แต่ละจังหวัดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นโครงการกิจกรรมต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 6 หน่วยงานเข้าร่วมการคัดเลือก ซึ่งเสนอโครงการ ประกอบด้วย โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โครงการถนนสายวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านนาผาง โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการโรงเรียนวัยหวาน หลักสูตรพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green City และโครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ของเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน ได้รับการพิจารณาแล้วให้เป็นโครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ

**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 5 จาก 5