Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (216)

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 10.49 น. ที่แหล่งน้ำบักฮุก หมู่ที่ 7 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นยางนา ต้นตะเคียนหิน ปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์สัตวน้ำในครั้งนี้
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งเพื่อพลิกฟื้นคืนสภาพผืนป่าธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ขยายเขตพื้นที่สีเขียวให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดปัญหามลภาวะและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป

***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอด ทรงริเริ่มและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ครอบคลุมในทุกด้าน ขยายเป็นโครงการพระราชดำริ ปัจจุบันมีมากกว่า 4,000 โครงการ


****************************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 07.20 น. ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาอเนกประสงค์ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ต่อด้วยประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรม ประธานทอดผ้าไตร จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำรับพร เสร็จแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำทุกภาคส่วนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

    

*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมคณะกำหนดเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อพบปะกับประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ และความต้องการในพื้นที่ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีรศักดิ์ หวังศุภโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2563
โดยในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา เพื่อรับฟังความคิดเห็นกิจกรรมลูกเสือ และ กศน. เวลา 14.30 น. รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ รับฟังปัญหาและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากนั้น เยี่ยมชม รับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มอาชีพทอผ้า ร้านนุชบา OTOP บ้านนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่หอประชุมพญานาค รินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 10.00 น. รมว. มอบนโยบายแก้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม ที่หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ เวลา 10.00 น.รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบายและพบปะกับผู้นำชุมชน ณ กศน.ชานุมาน อำเภอชานุมาน เวลา 10.00 น. รมช.พาณิชย์ เปิดงานนักการค้าออนไลน์ ที่โรงแรมแอลเจอำนาจเจริญ 10.00 น. รมช.มหาดไทย ตรวจโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ที่บ้านชานุมาน และบ้านโนนสำราญ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน เวลา 14.00 น. รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ มอบภารกิจคณะทำงาน และพบปะกับประชาชน ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจเยี่ยมและร่วมทำบุญตักบาตร ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง จากนั้นตรวจเยี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ สนามกีฬาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และ พบปะกับประชาชนเส้นทางการท่องเที่ยวและกราบนมัสการพระเจ้าใหญ่ลือชัย อำเภอลืออำนาจ เวลา 09.00 น. รมช.มหาดไทย รับฟังปัญหาความต้องการกลุ่มทอผ้า การต่อยอดผลิตภัณฑ์ และพบปะเยี่ยมกลุ่มอาชีพ ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ เวลา 09.00 น. รมช.พาณิชย์ รับฟังความต้องการประเด็นผลผลิตการเกษตรตกต่ำและตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว และพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา ที่หอประชุมอำเภอชานุมาน 09.00 น. รมช.ศึกษาธิการ รับฟังปัญหาความต้องการประเด็นปัญหาการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และการสร้างงานสร้างอาชีพ และพบปะเยี่ยมเยียน ที่หอประชุมประชุมโรงเรียนเสนางคนิคม เวลา 09.00 น. รมช.เกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาความต้องการ ประเด็นปัญหาความต้องการ ของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และพบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มต่างๆ ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอหัวตะพาน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

******************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ และส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลของจังหวัด และการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัด รวมถึงการสาธารณกุศลต่างๆ
โดยที่ประชุมรับทราบการดำเนินการของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย โดยกำหนดพิมพ์สลากกาชาดการกุศล จำนวน 50,000 ฉบับ จำหน่ายฉบับละ 100 บาท สำหรับการแสดงพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 คืนวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นการประกวดกองยาว คืนวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นการประกวดร้องเพลงท้องที่ คืนวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นการประกวดร้องเพลงท้องถิ่น คืนวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นการประกวดร้องเพลงของเยาวชน คืนวันที่ 6 ธันวาคม 2563 การเดินแบบผ้าไทย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ คืนวันที่ 7 ธันวาคม 2563 การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คืนวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นการประกวดโปงลาง คืนวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นการประกวดนางสาวอำนาจเจริญ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และในคืนวันที่ 10 ธันวาคม 2563 การออกรางวัลสลากการกุศล โดยสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งการออกร้านนิทรรศการจากส่วนราชการต่างๆ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ทั้งจากร้านค้าประชารัฐ ร้านค้า OTOP และสินค้าจากภาคเอกชน การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง ทั้ง 10 วัน 10 คืน
นอกจากนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

*******************************************************************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (10 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทธยานจังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพช่วงรอฤดูกาล และผลักดันการทำเกษตรแนวใหม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดเวลาการทำงานและเพิ่มผลผลิต โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 150 ราย มอบป้ายบัตรดินดีและแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 22 ราย และมอบวุฒิบัตรผู้ทำประโยชน์ให้จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 56 ราย พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมถึงแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้น


*****************************************************************************
ประกาศิต สุวะทอง/ข่าว/ภาพ
พีระพล บัวทอง ผช.ปชส.อจ./บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงหวัดอำนาจเจริญ

ภาคเอกชนร่วมหารือกับท่านผู้ว่าฯ

หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด อำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์
ภาคเอกชนได้เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัด และแนวทางบูรณาการร่วมมือการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
#เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

  

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและมอบแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีหลักการบริการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ให้ข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวข้องปฏิบัติ ความร่วมมือและเสริมอำนาจภาคี “รับรู้ ร่วมคิด ให้ความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และสามารถตรวจสอบได้” ซึ่งเป็นการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง การบริหาร รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น การแสดงเจตนารมณ์ และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน จากนั้น หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน/โครงการ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน


**************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 7 ตุลาคม 2563) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “รายการผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
# ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึง เจตนารมณ์ของการมารับตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ มีทั้งหมด ๕ ด้าน ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย การการบริหารงานทำงานเป็นทีม การบริหารงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน การบริหารงานยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งบริหารงานเน้นความโปร่งใส การบริหารโครงการในจังหวัดเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และข้าราชการทุกคนต้องทำงานแบบมืออาชีพ ตามนโยบายอำนาจเจริญต้องเจริญ
# รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์) ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการฝึกอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ และการพัฒนาทางด้านแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานจังหวัดอำนาจเจริญ (ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ) จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 150 ราย มอบป้ายบัตรดินดี และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน บัตรดินดี 10 ราย แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 10 ราย พร้อมให้โอวาทและพบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน จากนั้นช่วงบ่ายการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรในด้านการปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน โดย สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
# การแขงขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 7 ประเภท ดังนี้ ประเภทเกรกโก-โรมัน/ประเภท ฟรีสไตร์หญิง / ประเภทฟรีสไตร์ชาย / ประเภทชายหาดชาย / ประเภทชายหาดหญิง / ประเภท Touch Wrestling ชาย / ประเภท Touch Wrestling หญิง โดยสมาคม ชมรม จังหวัด หรือสถาบันอที่มีความประสงค์จะส่งนักกีฬาเข้าการแข่งขันให้ขึ้นทะเบียนนักกีฬาและสมัครทางเว็บไซต์ http://events.wrestling.or.th/ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์หมายเลข 045-523181 ในวันและเวลาราชการ
# การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา


************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สมพร ภูมลี/พิมพ์

 

 

วันนี้ (3 ตุลาคม 2563) เวลา 07.00น. ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวอำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
การตักบาตรเทโวโรหณะนับเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนา อันเป็นพิธีมงคลที่สมควรอนุรักษ์ไว้ เพราะประเพณีนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีคุณค่าและคติธรรมด้านอื่นอีก เช่น ด้านจิตใจ จากตำนานความเป็นมาของการตักบาตรเทโว ที่กล่าวว่า พระพุทธองค์ทรงระลึกถึงพระคุณของพุทธมารดา จึงเสด็จไปเทวโลกเพื่อแสดงธรรมให้พุทธมารดา บรรลุโลกุตรธรรม แสดงให้เห็นถึงความ “กตัญญูกตเวที” ที่ลูกพึงมีต่อพ่อแม่ แม้แม่จะไม่ได้เลี้ยงดู อุ้มชูเพราะสิ้นพระชนม์ ไปตั้งแต่พระพุทธองค์ประสูติได้เพียง 7 วัน แต่พระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด ให้ชีวิตย่อมยิ่งใหญ่ และควรปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างไร เป็นการตอบแทนพระคุณ ด้านความสามัคคี ประชาชนจำนวนมากมาจากที่ต่างๆ มากระทำพิธีตักบาตรร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในอันที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างบ้านกับวัด ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การที่ประชาชนยังยึดมั่นในประเพณีและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นนี้ นับว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยตรง และถือว่าเป็นการธำรงรักษาพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาด้วย

***************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ