Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (216)

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 2 ธันวาคม 2563) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึง การเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลของจังหวัด ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ของจังหวัด รวมถึงการสาธารณกุศลต่างๆ โดยในช่วงเช้าของวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ช่วงเย็น การแสดงพิธีเปิดงานฯ ณ เวทีกลางฯ การแสดงชุด ออนซอนอำนาจเจริญ/การแสดงชุด เทิดพระเกียรติ "น้อมใจภักดี เทิดองค์พระภูมี ดวงใจชาวประชา"/การแสดงชุดฮีตที่ 1-12 
ประเด็น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 08.30น. พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลกลางจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 10.00น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
ประเด็น การจัดการประกวดนางสาวอำนาจเจริญ ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลาจังหวัดอำนาจเจริญ
ประเด็น กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจ ชาวอำนาจเจริญ”
ณ เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานประเพณีประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์ คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยการเดินแบบฯจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน/คู่ (ข้อมูลปี 2562 = 105 ราย) โดยเปิดรับสมัครเดินแบบ จำนวน 3 ประเภท 1 ประเภท กิตติมศักดิ์ (เดินแบบการกุศลเดี่ยว/คู่ๆละ 5,000 บาท) 2 ประเภท VIP (เดินแบบการกุศลเดี่ยว/คู่ๆละ 3,000 บาท) 3 ประเภท บุคลทั่วไป (เดินแบบการกุศลเดี่ยว 1,000 บาท/คู่ๆละ 1,500 บาท)
ประเด็น การ Kick off อำนาจเจริญเมืองสะอาด การมีเปิดกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่าน มีการจัดบูธนิทรรศการ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด ของหน่วยงานราชการ การจัดการแยะขยะอันตราย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดขยะให้น้อยลง การแจกถังแยะขยะเศษอาหาร ถังรักษ์โลก ถุงผ้า ให้แก่หน่วยงานที่จัดบูธต่างๆ พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าและอาหารต่างๆ ภายในงาน และช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย
************************************


ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ อธิชา เจียรกุล/สรุป พิมพ์

วันนี้ ( 1 ธันวาคม 2563 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการจัดงานเปิดตัว (Kick off) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย“อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณเวทีกาชาด ภายในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าภายในงานร่วมกิจกรรม นอกจากนี้เปิ้ล ปทุมราช ศิลปินชื่อดังลูกหลานชาวจังหวัดอำนาจเจริญมาร่วมเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดน่าอยู่ปลอดโรค ปลอดภัย
จังหวัดอำนาจเจริญได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ ภายใต้นโยบายว่า “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” เพื่อให้เกิดจิตสำนึกสำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายสำคัญ จึงได้กำหนดมาตรการ แนวทาง ไทม์ไลน์ และตัวชี้วัดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
การจัดงานเปิดตัว (Kick off) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย“อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตามไทม์ไลน์ 12 ขั้นตอน และเป็นอีกหนึ่งมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเชิงพื้นที่ของงานกิจกรรมต่าง ๆ (Event) เนื่องจากการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะงานประเพณีประจำปีของจังหวัด หรือของอำเภอ เมื่อเสร็จสิ้นงานแล้วมักจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมากทิ้งไว้ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามและทำให้บ้านเมืองไม่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และยังเป็นภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเก็บ ขน และนำไปกำจัด การจัดงานเปิดตัว (Kick off)การบริหารจัดการขยะมูลฝอย“อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้มีความรับผิดชอบและมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่พวกเราก่อขึ้นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีกิจกรรมในงาน คือการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร้านอาหาร/ร้านค้า ส่วนราชการ ให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้ถูกต้อง โดยมีการมอบถังขยะเปียกให้ร้านอาหาร ทุกร้าน มอบถุงผ้าให้แก่ประชาชนทั่วไป และจะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ร้านค้าที่บริหารจัดการขยะได้ดีและส่วนราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการขยะมูลฝอย และ มีกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) ที่จะมาช่วยแนะนำและสาธิตการทิ้งขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง ตามจุดต่าง ๆ ที่สำคัญในงาน จำนวน 4 จุด เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบดีเด่น ในลักษณะนิทรรศการมีชีวิต เป็นประจำทุกวัน ตลอดการจัดงาน

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) นายทวีป บุตรโพธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสอง และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 สืบสานฮีต สัมผัสศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลของจังหวัดและการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญรวมถึงงานสาธารณกุศลต่างๆและนอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ ครบรอบ 27 ปี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย โดยในปีนี้นำโดรนขึ้นบินพรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก 9 วัดในจังหวัดอำนาจเจริญ แก่ผู้ที่มาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงถึงสัญลักษณ์อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกันจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้ชื่อ ธีมงาน สืบสานฮีต สัมผัสศิลป์ ผ้าพื้นถิ่นอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลของจังหวัดและการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัด รวมถึงการสาธารณกุศลต่างๆ ซึ่งในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ ครบรอบ 27 ปี และจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเช้า มีพิธีบวงสรวง ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และรำบวงสรวง จาก 7 อำเภอ และช่วงเย็น การแสดงพิธีเปิดงานฯ ณ เวทีกลางฯ การแสดงชุด ออนซอนอำนาจเจริญ/การแสดงชุด เทิดพระเกียรติ "น้อมใจภักดี เทิดองค์พระภูมี ดวงใจชาวประชา" การแสดงชุดฮีตที่ 1,2,3 โรงเรียนอำนาจเจริญ การแสดงชุดฮีตที่ 4,5,6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ การแสดงชุดฮีตที่ 7,8,9 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ การแสดงชุดฮีตที่ 10,11,12 โรงเรียนอำนาจเจริญ/วันที่ 2 ธันวาคม 2563 การประกวดคณะกลองยาว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ/วันที่ 3 ธันวาคม 2563 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ ประเภทท้องที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ/วันที่ 4 ธันวาคม 2563 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ/วันที่ 5 ธันวาคม 2563 การแสดงโปงลางและโชว์หมอลำ โรงเรียนอำนาจเจริญและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ/วันที่ 6 ธันวาคม 2563 การเดินแบบผ้าไทย “ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยใจอำนาจเจริญ” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ/วันที่ 7 ธันวาคม 2563 การประกวด TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ / วันที่ 8 ธันวาคม 2563 การประกวดรำวงย้อนยุค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ/วันที่ 9 ธันวาคม 2563 การประกวดนางสาวอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และวันที่ 10 ธันวาคม 2563 การแสดงดนตรี โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ และการออกรางวัลสลากการกุศล สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ทั้งนี้ ภายในงานมีการออกร้านนิทรรศการจากส่วนราชการต่างๆและ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ทั้งจาก ร้านค้า OTOP และสินค้าจากภาคเอกชน รวมทั้งการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง ทั้ง 10 วัน 10 คืน โดยขอเชิญชวนชาวอำนาจเจริญได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง พื้นถิ่นมาร่วมงาน "อนุรักษ์การแต่งกายผ้าพื้นเมือง สร้างเสริมอัตลักษณ์ ผ้าพื้นถิ่นอำนาจเจริญ" เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน และรัฐบาลได้กำหนดนโยบายรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก จึงขอเชิญชวนผู้มาเที่ยวงานร่วม "สะพายถุงผ้า นุ่งผ้าพื้นเมือง เที่ยวชมงานประเพณีฮีตสิบสองฯ" ด้วย และร่วมถ่ายภาพ ณ จุดเช็คอิน และทั้ง 7 อำเภอจัดแสดงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละอำเภอ เพื่อช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีดีของจังหวัดอำนาจเจริญให้แพร่หลายต่อไป

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจุดที่ 2 พระมงคลมิ่งเมือง และนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ก่อนการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมการฯ และนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ กรรมาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กและปัญหาที่ดินภาครัฐทับซ้อนกับที่ดินทำกันของประชาชนกับส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลด้านต่างๆ ของจังหวัด รวมทั้งชี้แจงถึงปัญหาที่ดินและปัญหาการบุกรุกป่าและที่ดินทำกินของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
จากนั้นในช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปยังกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อชี้แจงแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่คนในชุมชน สามารถเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในการเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค โดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป


*****************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2563 ) ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ขั้น 5 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 /2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่างๆเข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐในการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ การทำงานให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการเป็นข้าราชการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลนำมาใช้ในการทำงานด้วยความโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญยังได้ตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2564 นี้ต้องอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
วาระก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) เพื่อเป็นเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยปรุงอาหารบริการลูกค้า จำนวน 25 ร้านค้า จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน จำนวน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกๆคน วางตัวเป็นกลางทางการทางการเมือง ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และได้แจ้งมติ คณะรัฐมนตรีมีมติการดำเนินงานของส่วนราชการใดๆที่ก่อสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืชแห่งชาติ ขอให้ทุกหน่วยดำเนินการขออนุญาตภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นี้จะได้ดำเนินการนิรโทษกรรมหรือการขออนุญาตให้ถูกต้อง และในปีนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันชาติไทย โดยรัชกาลที่ 10 จะเสด็จออกมหาสมาคม เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ จะทำพิธีตักบาตรในตอนเช้า ณ บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง จากนั้นได้แจ้งถึงการดำเนินการตามกฎหมายหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมีการชุมนุมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้มาชุมชุม
จากนั้นสรุปสาระสำคัญที่ประชุม ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลการเบิกจ่าย ภาพรวม ได้รับงบประมาณ 1,169.97 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณ 133.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.41 อยู่ในลำดับที่ 32 ของประเทศ จากนั้นเป็นการรายงานสถานการณ์โรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดต่อกัน จำนวน 237 วัน จากนั้นเป็นการรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะทำการ Kick off อำนาจเจริญเมืองสะอาด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ เน้นการนำนโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด ในการรักษาความสะอาด ลดและคัดแยกขยะ และในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และ ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญได้แจ้ง ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม ณ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา บ้านหนองแมงดา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2563 โดยมีหน่วยงานต่าง สรุปผลการดำเนินงานด้าน อาทิ ด้านสถานการด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรม ด้านการจัดระเบียบสถานประกอบการกิจการร้านเกม การจัดการระเบียบรถสาธารณะ และการเกิดอุบติทางถนนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น

 

***************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญมอบให้แก่เยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีการศึกษา 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเยาวชนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน จำนวน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ให้การต้อนรับ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้การขยายงานบริการเพิ่มอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการและการเจ็บป่วยของประชาชน บุคลากรทางการพยาบาลจะต้องเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านบริหาร วิชาการ เพื่อนำไปประยุกต์การบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นการบรรยายให้ความรู้แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 49 คน*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการ พร้อมด้วยเกษตรกร ครู นักเรียนในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ แปลงนานายสมร ปทุมชาติ บ้านเปือย หมู่ 8 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยประหยัดต้นทุนค่าแรงในการจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และยังได้มีการร่วมกันตีข้าวเพื่อย้อนรำลึกและเรียนรู้การทำนาในวิถีแบบดั้งเดิมอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันล้อมวงรูปหัวใจรวมใจเป็นหนึ่งในการสืบสานประเพณีที่ดีงามและตั้งสัตย์ปฏิญานในการทำนาแบบอินทรีย์ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรมในวันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวขึ้น โดยประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีอีกอย่างของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบัน ชาวอีสานส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีน้ำใจไมตรี ดังนั้นในการทำกิจการงานใดๆ ไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะทุกคนต่างมีน้ำใจให้กันและกัน ช่วยงานกันคนละมือละไม้ ใช้เวลาไม่นานงานก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือคนอีสานเรียกว่า “ การลงแขก ” ซึ่งปัจจุบันชาวนามีปัญหาในด้านแรงงานไม่เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันตามฤดูกาล และยังไม่สามารถจ้างแรงงานได้เพราะค่าแรงมีราคาค่อนข่างสูง ในวันนี้ส่วนราชการพร้อมเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงพร้อมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวบนที่นาของนายสมร ปทุมชาติ ที่มีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ หวังปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงประเพณีที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย