Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (216)

วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง การใช้สถานที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และ อาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน
สืบเนื่องจาก ทางประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วม ลงพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบบริเวณด้านหลังสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ประกอบด้วย อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญที่ชำรุดเสียหาย ขาดการดูแล และอาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen ที่ปัจจุบัน มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้สถานที่และการบริหารจัดการ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาให้ อาคาร Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen ให้เป็นศูนย์การทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริม กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผักเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขายสินค้า ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในส่วนของอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้สามารถใช้อาคารสถานที่ได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับทางราชการ ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำ ตกแต่งภายในอาคาร ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งรวบรวมของดีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก ผ้าลายต่างๆ ผ้าลายขอสลับเอื้อ ผ้าขาวม้า เสื่อกก ผ้าย้อมคราม ผลิตภัณฑ์ของดีในพื้นที่มาจัดแสดงไว้ภายในตัวอาคาร
นอกจากนี้ พื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นลานกิจกรรม เพื่อจัดแสดงสินค้าของดีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยอีกทางหนึ่ง

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(4 สิงหาคม 2563)เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประกอบด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ประธานกรรมการ นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงมหาดไทย กรรมการ และนายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญกรมการพัฒชุมชน กรรมการ ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน ในการประกวดจังหวัดTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ประภาส วีระพล สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับฟังการประเมินผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวด้วย
เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ และผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นคณะกรรมการได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปจังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 รอบลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนนประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จำนวน 40 คะแนน โดยจะนำคะแแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ จังหวัด ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONE


*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 14.30 น. ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลลือ ตำบลนาป่าแซงและตำบลคำโพน จำนวน 14 หลังคาเรือน จากนั้น คณะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย คือ นางวิไลพร โมลี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งหลังคาบ้านถูกกระแสลมพัดพังเสียหาย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน แผ่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตกหนักถึงหนักมากและพัดถล่มในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

  วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่สะพานลำห้วยสะแบกบ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นายศรุต รุ่งโรจน์นิมิตชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานลำห้วยสะแบก บ้านหนองสามสี ถนนทางหลวงชนบท อจ 3001 แยกทล.212 ถึงบ้านไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
สืบเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ในปี 2562 ส่งผลกระทบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเกิดฝนตกอย่างหนัก ทำให้น้ำกัดเซาะคอสะพานลำห้วยสะแบก บริเวณทางเข้าบ้านหนองสามสี หมู่ 1 ต.หนองสามสี ทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้เส้นทางให้ทราบข้อมูลว่ามีการซ่อมแซมสะพาน และแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับทราบ พร้อมทั้งได้กำชับผู้รับจ้างซ่อมแซมโครงสร้างสะพานให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอำนาจเจริญ (ก.บ.จ.อจ.) ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Y2) จำนวน 1 โครงการ ,การพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่ายซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 2,573,000 บาท และพิจารณารายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับความเห็นชอบผลการประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการพิจารณาโครงการตามแผนงาน (รอบ 2) ทั้งสิ้น 29 โครงการ งบประมาณ 292,260,127 บาท ดังนี้ โครงการของหน่วยงานในจังหวัดที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านงบจังหวัด จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 160,487,400 บาท โครงการของหน่วยงานในจังหวัดที่เสนอขอรับงบประมาณผ่านงบประมาณกระทรวง/กรม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 122,148,727 บาท และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่เสนอขอรับงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 9,624,000 บาท ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอตามวาระ และมีการซักถามจากคณะกรรมการ ก.บ.จ.อจ. รวมทั้งข้อเสนอแนะการใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ขอไป

*****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองที่อยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ รวมถึงกรณีเด็กหญิงชาวซูดาน ส่วนกรณีการเปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยขอความร่วมมือกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 รวมถึงการจัด Concert ให้จังหวัดจัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนแนวทางการพิจารณาปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา หรือจะเปิดอย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอเป็นหลักการไว้ แต่จะต้องมีประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ก่อน และร่วมพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเรื่องการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(29 กรกฎาคม 2563) ที่ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนชยางกูร สาย 212 หน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งนำความปลื้มปิติยินดีมาสู่ พสกนิกร หน่วยราชการ องค์กร และประชาชนทุกหมู่เหล่า
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 2.โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 3.โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 4.โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ 5. โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ 6.โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 7. โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จะดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 แห่ง และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเทิดทูนซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนชยางกูรเป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเชื่อมต่อจังหวัดอำนาจเจริญไปยังจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน


*****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 18.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ จุดเทียนถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะศาล อัยการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วม ถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาท ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา และ กล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณวัดบ้านโนนกุง หมู่ที่ 3 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานอำเภอชานุมาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
การจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อการให้บริการประชาชน อาทิ ที่ทำการปกครอง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 50 ราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังวัดอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน 50 ราย ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50 ถุง และ ร่วมกันทำความสะอาดพระอุโบสถ วัดบ้านโนนกุง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ไปออกเยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจ และ พบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด
สำหรับ องค์การบริการส่วนตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 7,330 คน มีโรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ และประมง เป็นต้น

************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ