Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (316)

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ พุทธอุทธยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมือง อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 09.30 น. นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานการขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับ การดูแลสุขภาพ โดยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวจงกลนีย์ จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 และทีมผู้บริหารสาธารณสุขจากทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19
โดยกิจกรรมเปิดตัวกิจกรรมส่งมอบของขวัญครั้งนี้ เริ่มต้นจากการเปิดตัวนโยบาย 3 หมอผ่านวิดีทัศน์ จากนั้นนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่จัดงานครั้งนี้ ต่อด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 กล่าว ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน ประธานในพิธีมอบป้าย ส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 กล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย ของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 หลังมอบนโยบาย มีไฮไลท์ของงานคือประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร ร่วมกันปล่อยขบวนรถคาราวานประชาสัมพันธ์ ของขวัญปีใหม่ ปี 2564 “3 หมอรู้จักคุณ” เขตสุขภาพ ที่ 10 เป็นสีสันของงานและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานอย่างยิ่ง
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสำคัญคือ การให้คนไทย ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ และคนไทยจะได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน ใกล้ใจ ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และเป็นการต่อยอดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รักษาทุกโรค ทุกที่ ในวันนี้ เขตสุขภาพ ที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและจะได้จัดกิจกรรม ในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินการทุกพื้นที่แล้ว ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ เพราะจะมีหมอถึง 3 หมอดูแลแบบใกล้บ้าน ใกล้ตัว และใกล้ใจ
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล กล่าวเน้นย้ำเพิ่มอีกว่า นโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน ถือเป็นของขวัญสำคัญที่รัฐบาล มีเจตจำนงให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกครัวเรือน จะมีหมอ 3 คือ หมอที่ 1 คือ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น หมอที่ 2 คือหมอสาธารณสุข หรือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมิ ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพ และหมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เชื่อมประสาน เสริมความรู้ทักษะให้แก่หมอคนที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น โดยการทำงานจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลรักษา ตามลำดับความรุนแรงของโรค มีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกัน และระบบส่งต่อรักษาอย่างไร้รอยต่อ

ด้านนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า นับเป็นเกียรติที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติให้เป็นพื้นที่จัดงานเปิดตัวกิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ในนามเขตสุขภาพที่ 10ในวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณรัฐบาลแทนพี่น้องประชาชนที่ได้มีนโยบายและมีของขวัญที่พิเศษสุดให้กับประชาชน เพราะจะมีหมอมาดูแลทุกครัวเรือนถึง 3 หมอและดูแลแบบใกล้บ้าน ใกล้ตัว และใกล้ใจ
ด้าน นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและมุกดาหาร ทั้ง 5 จังหวัด เรามีหมอที่ 1 คือหมอประจำบ้าน หรืออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 88,164 คน เขตสุขภาพที่ 10 มีหมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขในระบบปฐมภูมิ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และบุคลากรสนับสนุน จำนวนกว่า 4,036 คน และมีหมอที่ 3 หมอเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ประจำทุกโรงพยาบาล จำนวน 862 คน ซึ่งทั้งสามหมอจะทำงานร่วมกันดูแลประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 4,619,916 คน โดยตั้งเป้าไว้ว่า ทุกครัวเรือน จำนวน 434,698 ครัวเรือน จะต้องมีหมอประจำตัวครบ 3 คน ทุกครัวเรือน
หลังเสร็จพิธีแถลงข่าว นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะของนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้สูงอายุ ม.14 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ พร้อมมอบบัตรแนะนำตัวหมอประจำตัว 3 คน และมอบชุดของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ด้วย.

 

***********************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 และเปิดศูนย์ปฏิบัติร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และอุบัติภัยต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการสูญเสีย รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และร่วมยืนไว้อาลัยให้ผู้สูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จากนั้นรับมอบสิ่งของจากหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน เพื่อใช้ในการตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานและมอบหมายหน่วยงานร่วมดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ว่า " ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และได้กำหนดมาตรการดำเนินงานไว้ 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1.มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2.มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงานตามมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ประกอบด้วย พิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความสะดวกปลอดภัยแบบบูรณาการในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 กระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ และสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเปิดศูนย์อาชีวอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการตรวจสภาพรถก่อนใช้และระหว่างการเดินทาง โดยเป็นการบริการฟรีไม่คิดค่าแรง ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ในห้วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง


****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 12/2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พลตำรวจตรีธรรมจักร คงมลคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
วาระก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบใบประกาศวาระจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าด้วยการจัดการดินเชิงพื้นที่วิถีอำนาจเจริญ มอบใบประกาศเกียรติคุณ การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563 มอบใบประกาศเกียรติคุณ การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 6 ราย มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัลแต่งกายสวยงาม และพิธีกร กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบรายได้จากการจำหน่ายบัตรรำวงให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินกิจการสาธารณกุศล มอบใบประกาศให้กับผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ และผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แจ้งให้ทราบในเรื่องพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ และขอความร่วมมือ หัวหน้าส่วนราชการ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เวลาออกจากบ้านและเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย
จากนั้นสรุปสาระสำคัญที่ประชุม ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลการเบิกจ่าย ภาพรวม ได้รับงบประมาณ 1,729.05 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณ 451.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.13 อยู่ในลำดับที่ 58 ของประเทศ จากนั้นเป็นการรายงานสถานการณ์โรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดต่อกัน จำนวน 262 วัน และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการจัดเตรียมระบบ Local Quarantine และ Alternative Local Quarantine ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค COVID-19 จากนั้นเป็นการรายงาน ผลการประกวดและแข่งขันในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญได้แจ้ง ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 12/2563 โดยมีหน่วยงานต่าง สรุปผลการดำเนินงานด้าน อาทิ ด้านสถานการด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรม ด้านการจัดระเบียบสถานประกอบการกิจการร้านเกม การจัดการระเบียบรถสาธารณะ และการเกิดอุบติทางถนนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น
 
***********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 ธันวาคม 2563) ที่ศูนย์โมกขธรรม วนอุทยานดอนเจ้าปู่ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีปริวาสกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอพนา ประชาชนและนักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ประเพณีการทำบุญฮีตสิบสองของชาวอีสาน เริ่มด้วยบุญเดือนอ้าย จะเป็นการทำบุญ เข้ากรรมหรือปริวาสกรรม เป็นการเข้าประพฤติวัตรของพระภิกษุสงฆ์ ด้วยการประพฤติตามพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการชำระศีลให้บริสุทธ์ โดยอยู่ในสถานที่จำกัด ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป จนกว่าจะถึงวันเวลาที่กำหนดไว้ และคณะสงฆ์จะเห็นสมควรให้ออกร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคณะสงฆ์ได้
อำเภอพนา โดยคณะสงฆ์อำเภอพนา เทศบาลตำบลพนา องค์การบริหารส่วนตำบลพนา ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาวัฒนธรรมอำเภอพนา ตลอดจนชาวอำเภอพนาได้ร่วมกันจัดประเพณีปริวาสกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 20 - 30 ธันวาคม 2563 เพื่อให้อุบาสก อุบาสิกา ได้รักษาศีล 8 ปฏิบัติกรรมฐานร่วมกับพระภิกษุสามเณร ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมงานด้านศาสนา ยึดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำรงชีวิต ชำระจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใส เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสอง ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาศีล และจารีตประเพณีของท้องถิ่น และเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีของชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะสงฆ์ อำเภอพนา เทศบาลตำบลพนา และประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน


************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 ธันวาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงาน โครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลก พ.ศ.2564 โดยมี คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการการจัดงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมการจัดงานโครงการ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก พ.ศ.2564 เน้นความเป็นไทยในเรื่องวิถีถิ่น วิถีไทย ส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่มีการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2564
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ตามแนวนโยบายในด้านการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 เว้นระยะห่างทางสังคม จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เน้นให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปี ถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลก พ.ศ.2564 ประกอบด้วย วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และวัดบ้านอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


*************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา ปี 2563/2564 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนาปี ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและเป็นการลดภาระค่าครองชีพ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้สามารถรักษาศักยภาพการผลิตให้ต่อเนื่องและส่งผลให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
โดยในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงแผนและผลการปลูกพืชหลังฤดูทำนา ปี 2562/63 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพืชไร่ที่ปลูกในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ ถั่วพร้า จำนวน 14,831 ไร่ ถั่วเขียว จำนวน 1,549 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 970 ไร่ มันหวานญี่ปุ่น จำนวน 35 ไร่ พืชผักที่ปลูกในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ แตงโม จำนวน 1,363 ไร่ พริก จำนวน 315 ไร่ แคนตาลูป จำนวน 176 ไร่ พืชผักอื่นๆ จำนวน 1,666 ไร่ และชี้แจงกรอบระยะเวลาการดำเนินงานการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา ปี 2563/64 พร้อมรายงานแหล่งน้ำในจังหวัดอำนาจเจริญ แยกเป็น แหล่งน้ำปิดทั้งหมด จำนวน 354 แห่ง พื้นที่ 18,797 ไร่ แหล่งน้ำเปิดทั้งหมด จำนวน 91 แห่ง พื้นที่ 6,128 ไร่ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 127 จุด จากนั้นเป็นการรายงานสถานการณ์น้ำในเขตชลประทาน โครงการสินเชื่อเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้ง โครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการรับซื้อ โดยมี เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ทั้งหมด 167 ราย เกษตรกรที่รับเมล็ดพันธุ์แล้ว จำนวน 51 ราย พื้นที่ 190 ไร่


*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีประกวดนางสาวอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจการประกวดนางสาวอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนมาก
โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประกวดในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมส่งสาวงามเข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 20 สาวงาม ซึ่งภายในงานมีประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับชมและเชียร์เป็นกำลังใจให้สาวงามผู้เข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ผลการประกวดนางสาวอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 15 นางสาวอริยา ภูวงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 7 นางสาวสุปราณี มุทาพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 2 นางสาวศศิธร ชำนาญเวช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 หมายเลข 20 นางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งหนู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 หมายเลข 1นางสาวจรัสรวี เชื้อสิงห์ และรางวัลขวัญใจมหาชน หมายเลข 16 นางสาวเมลดา สุนาวงค์


********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 180 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารดลเมธามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) อำนาจเจริญ จังหวัดภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่างพร้อมใจกันแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และผนึกพลังทุกหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลในปีนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ มุ่งใช้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " หวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป ตลอดจนให้คนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอาสา มาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน สำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้อยู่ในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายภายไต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีจากส่วนกลางประกอบด้วยชมวิดิทัศน์นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชากล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) พลตำรวจเอกวัชระพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป.ป.ช.แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาสนภาครัฐ (ITA)และสถานการณ์ทุจริต และการบรรยายพระธรรมเทศนาในหัวข้อต้านโกง โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พร้อมกันกับส่วนกลาง หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวพบปะมอบนโยบายแนวทางการทำงานและการปฏิบัติตนในร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเทศบาลตำบลนายม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานเทศบาลตำบลพนา

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจ ชาวอำนาจเจริญ”
ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 โดยมีนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน พร้อมนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมธุรกิจ บริษัทฯ ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจ ชาวอำนาจเจริญ” ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยของจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย รวมถึงหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. ประเภทกิตติมศักดิ์ พร้อมเงินบริจาค คนละ/คู่ละ 5,000 บาท
2. ประเภทวีไอพี พร้อมเงินบริจาค คนละ/คู่ละ 3,000 บาท
3. ประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมเงินบริจาค คนละ 1,000 บาท คู่ละ 1,500 บาท
การเดินแบบประกอบด้วยชุดการแสดง 6 ชุด ดังนี้
- การเดินแบบของผู้ชนะการประกวด CDD Young Designer Contest
- การเดินแบบโชว์ผ้าไทย นำโดยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยฯ
- การเดินแบบโชว์ผ้าพื้นถิ่นของทั้ง 7 อำเภอ
- การเดินแบบ ชุด "มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย อำนาจเจริญก้าวไกลสู่สากล"
- การเดินแบบชุด "หลากหลายคุณค่า ด้วยภูมิปัญญาผ้าไทย"
- การเดินแบบชุด "ชวนคุณเท่ ด้วยเสน่ห์ผ้าไทยอนุรักษ์ไว้ในแผ่นดิน"
โดยในปีนี้มีคัดเลือกผู้แต่งกายผ้าไทยสวยงาม จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1) แต่งกายผ้าขิดลายตะขอผสมเอื้อ ลายผ้าประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ นางสำรวย สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน และนางศุภดามาศ จันทาทอน รองปลัดเทศบาลตำบลหัวตะพาน
2) แต่งกายผ้าพื้นถิ่นประยุกต์ ได้แก่ นางสาวไอลดา นะศรีพันธ์ และนางสาววันวิสาห์ อาจชัยชาญ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
3) แต่งกายผ้าไทยแฟนตาซี ได้แก่ นายนคร บุญกัลย์ และนางสาวทศพร ทองกาล ผู้แทนจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
4) แต่งกายผ้าไทยขวัญใจช่างภาพ ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์ ชาววัง นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวศญามล ธานี พนักงานคุมประพฤติ
โอกาสนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลตามโครงการ CDD Young Designer Contest ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย ผสมผสานสู่แฟชั่นเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้จริงจากนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer) และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน "Our Sky" ได้แก่ นางสาวอิสเรส ผลาวงค์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน "ฮูท เฮง เฮง" ได้แก่ นายศราวุธ ศรีแก้ว ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน "มัดหมี่มัดใจ" ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ เสือสา ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4) รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน "เก๋ไก๋ลายขอเอื้อ" ได้แก่ นางสาวกุลธิดา กองจันทร์ ได้รับเกียติบัตร


**********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

วันนี้ ( 5 ธันวาคม 2563) ที่ เวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2563  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีส่วนราชการ ศาล อัยการ  ทหาร ตำรวจ  รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน  นักศึกษา พ่อค้า  ประชาชน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นเลิศด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้านและทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอดช่วงเวลาที่ทรงครองราชสมบัติ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีกินดีมาจวบจนปัจจุบัน