Menu
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 09:14

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กรณีอุทกภัย ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กรณีอุทกภัย ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกรมอุตุนนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563 ว่าฤดูฝนปีนี้ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายนจะมีฝนตกชุกและหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่าน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กรณีอุทกภัย ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตลอดช่วงฤดูฝน
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ขึ้น กรณีอุทกภัย ปี 2563 รวมทั้งได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัย และจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณี อุทกภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563 นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอให้ทุกภาคส่วนราชการร่วมบูรณาการ และเตรียมความพร้อม ระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 

********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 28 times