Menu
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563 16:35

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5-2/2563

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5-2/2563 โดยมี คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 การสรุปสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และการจัดการสิ่งปฏิกูลจากรถสูบสิ่งปฏิกูลภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 14 times