Menu
วันอังคาร, 23 มิถุนายน 2563 16:35

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศจากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ร่วมกับกลุ่มเราช่วยกัน จำนวน 161 ชุด

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส วีระพล สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และบุคลากรทางการแพทย์ รับมอบเครื่องกรองอากาศ จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ร่วมกับกลุ่มเราช่วยกัน จำนวน 161 ชุด โดยนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ นายสรเดช จิตสัตยากุล ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ ประกอบด้วยเครื่องกรองอากาศ size S จำนวน 38 เครื่อง เครื่องกรองอากาศ size M จำนวน 15 เครื่อง เครื่องกรองอากาศ size L จำนวน 6 เครื่อง หน้ากาก Positive Pressure จำนวน 29 เครื่อง เครื่อง Ozone 220V 20g/h จำนวน 16 เครื่อง Sterilizer Box จำนวน 41 เครื่อง และ Sterilizer Cabinet จำนวน 16 เครื่อง มูลค่ารวม 366,700 บาท เพื่อนำไปมอบต่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป
ด้วยบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทั้งโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม น้ำมันไบโอดีเซล ได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาในนาม “กลุ่มช่วยกัน” ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมพลังพันธมิตร จากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมีเจตนารมณ์หลักในการมุ่งแก้ปัญหาและสร้างความร่วมมือในการป้องปรามและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ให้เกิดประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สำหรับติดตั้งในห้องผู้ป่วย รถพยาบาล หรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน และสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤต COVID -19


**************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 11 times