Menu
วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563 10:03

ข้าราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาสร้างความสะอาด ให้เกิดความสวยงาม ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 15.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่กำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้แบ่งโซนความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ไปจนถึงประตู 1-4 กลุ่ม 1 รับผิดชอบ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 3 รับผิดชอบ และบริเวณหอประชุมพญานาครินทร์ และด้านข้างศาลากลางจังหวัด กลุ่ม 2 รับผิดชอบ
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจ และอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

  


********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 18 times