Menu
วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 09:34

เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 199 ราย บริจาคดวงตา 7 ราย บริจาคอวัยวะ 7 ราย เพื่อให้ได้ปริมาณโลหิตเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัย สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมอบความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต ด้วยการแบ่งปันความรักเป็นการแสดงความรัก ความเสียสละให้แก่ผู้ป่วยที่จะเป็นผู้รับโลหิตเพื่อช่วยชีวิต ส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน ทำให้มีโลหิตสำรองเพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอดปี
สำหรับการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ส่วนสุภาพสตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีประจำเดือน มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป อายุระหว่าง 17-60 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 10 times