Menu
วันศุกร์, 03 กันยายน 2564 14:29

จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน พระราชทาน ซิโนฟาร์ม ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 กันยายน 2564) เวลา 09.00น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เดินทางมารับบริการการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ณ หอประชุมสวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อพระราชทานแก่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวนแห่งละ 6,400 โดส รวมทั้งหมด 25,600 โดส ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้นำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ป่วยเรื้อรัง,ผู้พิการ,พระ,นักบวชและผู้เข้าไม่ถึงวัคซีน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย.
สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานวัคซีน จำนวน 6,400 โดส ฉีดให้กับประชาชนได้ 3,200 คน โดยอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับจัดสรร 2,060 โดส ซึ่งสามารถฉีดให้กับประชาชนได้ 1,030 คน ซึ่งได้ดำเนินการฉีดไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จำนวน 233 ราย ครั้งที่ 2 ที่ศาลากลางบ้านตำบลโนนหนามแท่ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 104 ราย รวม 337 ราย กลุ่มเป้าหมายที่รับการฉีดแล้ว เป็นผู้พิการ 55 ราย ผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรัง/ติดเตียง จำนวน 245 ราย พระภิกษุ 22 ราย และในวันนี้เป็นการฉีดครั้งที่ 3 มีประชาชนลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 692 ราย เป็นประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมือง ซึ่งลงทะเบียนผ่านอสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน
นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้นำน้ำ ขนม เครื่องดื่ม มามอบให้ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในครั้งนี้อีกด้วย

Read 180 times