Menu
วันพุธ, 01 กันยายน 2564 13:21

รายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ประจำวันพุธที่ 1 กันยายน 2564

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 1 กันยายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง การออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ข้อราชการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง กิจกรรมประกอบด้วย จัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนพิธีเปิดหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันของชาติ พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กิจกรรมบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ/ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนและตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมรับบริการ
ประเด็น สถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 6 คน เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากมาพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที กำลังรักษา 460 คน ที่โรงพยาบาล 137 คน โรงพยาบาลสนาม 81 คน CI ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว 252 คน หายป่วยแล้ว 2,149 คน มีผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
ประเด็น กิจกรรมมอบธงสีฟ้าหมู่บ้าน/ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด - 19 แก่หมู่บ้าน/ตำบลที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

Read 22 times