Menu
วันพุธ, 01 กันยายน 2564 13:17

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้นละ 1 ทุน จำนวน 13 ทุน รวมเป็นเงิน 30,800 บาท
นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร จัดให้มีการแจกทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระธรรมราชานุวัตรเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้ผู้ทำนุบำรุงวัดพระปฐมเจดีย์ และเพื่อให้คนได้รู้จักองค์พระปฐมเจดีย์ จึงได้มีการมอบทุนต่างระดับไปอย่างต่อเนื่อง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้นละ 1 ทุน จำนวน 13 ทุน รวมเป็นเงิน 30,800 บาท ประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ (ป.1 – ป.3) จำนวน 3 ทุนๆละ 1,500 บาท ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ (ป.4 – ป.6) จำนวน 3 ทุนๆละ 1,800 บาท ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ม.1 – ม.3) จำนวน 3 ทุนๆละ 2,000 บาท ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (ม.4 – ม.6) จำนวน 3 ทุนๆละ 2,800 บาท และระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 ทุนๆละ 6,500 บาท


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 11 times