Menu
วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 09:28

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดตู้ปันสุขเคลื่อนที่แบ่งปันเครื่องอุปโภค-บริโภค สู้วิกฤตโควิด-19


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดตู้ปันสุขเคลื่อนที่แบ่งปันเครื่องอุปโภค-บริโภค ส่งมอบให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเป็นการมอบความสุขคลายความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ "หยิบแต่พอดี มีก็แบ่งปัน"
การจัดตั้งตู้ปันสุขเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดระเบียบผู้ที่มาเลือกหยิบของจากตู้ปันสุขเคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 12 times