Menu
วันพุธ, 18 สิงหาคม 2564 08:44

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันนี้ (17 สิงหาคม 2564) เวลา 09.09 น. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ 200,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 50,000 ตัว ปลานิล 50,000 ตัว ปลากะแห 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 30,000 ตัว ปลานวลจันทร์เทศ 30,000 ตัว ปลาหมอไทย 30,000 ตัว ปลากดแก้ว 5,000 ตัว และปลากดเหลือง 5,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ทำการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชนของแต่ละอำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำชุมชนต่อไป


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 74 times