Menu
วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563 16:43

จังหวัดอำนาจเจริญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ ปีงบประมาณ 2563

วันนี้(28 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานฯ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
ก่อนวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาท ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 770 ล้านบาท โดยมอบให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 10 ล้านบาท นายแพทย์ปริญญา นพเก้า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ร้บมอบจากนายดุสิต โพธิ์ศรี ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ และนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจร่วมเป็นพยานในการรับมอบ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงระดับอำเภอ, ท้องถิ่น ท้องที่ ทีมรพ.สต.และทีมอสม.ทุกคนที่ได้ร่วมกันดูแลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เตรียมจะมีการประกาศการผ่อนผันระยะที่ 3 โดยจังหวัดอำนาจเจริญต้องเตรียมประกาศรองรับ สร้างมาตรฐานการใช้ชีวิตปกติใหม่ รวมทั้งทุกส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ต่อด้วยรับทราบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"มีแล้วแบ่งปัน" และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ถาวรเจติยมหาวิหาร วัดบ้านเก่าบ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ต่อด้วยการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ, รายงานสถานการณ์โรคโควิด19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยยังคงมาตรการผ่อนผันระยะที่ 2 ตามพระราชกำหนดศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ช่วงเคอร์ฟิว 23.00-04.00 น.จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2563 และให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ตามมาตรการหลัก รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ตามที่กำหนด จัดจุดล้างมือ วัดอุณหภูมิ จากนั้นรับทราบโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ, การก่อสร้างอาคารหน้าพระมงคลมิ่งเมือง,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน, และกำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองข่า บ้านหนองข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2563 โดยเป็นการรายงานจากคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ด้านอาชญากรรม การปราบปรามความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว การค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสถานประกอบกิจการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ การจัดระบบแรงงานต่างด้าว การจัดระเบียบรถบรรทุก การจัดระเบียบรถตู้โดยสาร และสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามมาตรการ 10 มาตรการ


*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 24 times