Menu
วันอังคาร, 01 มิถุนายน 2564 15:05

วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมภาคีเครือข่ายจัดตั้งตู้แบ่งปัน น้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

วันนี้ (1 มิถุนายน 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญวัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับและได้ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์พร้อมทั้งเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรร่วมจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆคือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมาเติมตู้ปันสุข เจ้าอาวาสวัดสระเกษร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญจัดตั้งตู้ปันสุขให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้นำถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อีกด้วย

 

Read 120 times