Menu
วันจันทร์, 24 พฤษภาคม 2564 14:17

ประธานรัฐสภาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น สู้ภัยโควิด – 19

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2564) ที่ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น พร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือและนมผงสำหรับเด็ก มอบให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวอำนาจเจริญพ้นภัยโควิด – 19 โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่เดือนเมษายน 2564 ว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 รวมจำนวน 50 ราย รักษาหายแล้ว 43 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 72 ปี เข้ารักษาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับผู้ป่วยในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นการติดเชื้อในจังหวัดอำนาจเจริญ 18 ราย นอกจังหวัดและกลับมารักษาที่จังหวัดอำนาจเจริญ 32 ราย รวมถึง 2 รายล่าสุดที่ติดเชื้อจากโรงงานอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่กลับมารักษาที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยประชากรจังหวัดอำนาจเจริญมีจำนวนทั้งสิ้น 376,195 คน โดยมีผลการดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 6,877 โด๊ส และมีแผนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญให้ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งระหว่างที่รอการฉีดวัคซีนมีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือการรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย จะช่วยสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับประชาชนได้รวมทั้งเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้านประธานรัฐสภา กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่มาตรการชะลอการแพร่ระบาดของโรคที่ได้ผลมากที่สุด คือการป้องกันการได้รับเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด – 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย จึงได้ดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดแคลนและเปราะบาง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคอย่างจริงจัง ในระหว่างที่รอการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ (อพม.) จะเป็นผู้นำหน้ากากอนามัยทั้งหมดไปส่งมอบให้กับประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

Read 62 times