Menu
วันพุธ, 05 พฤษภาคม 2564 14:45

รายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ประจำวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยัน 40 ราย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 8 ราย หายป่วย 7 ราย อำเภอเสนางคนิคม 6 ราย หายป่วย 2 ราย อำเภอชานุมาน 19 ราย หายป่วย 7 ราย อำเภอปทุมราชวงศา 2 ราย หายป่วย 1 ราย อำเภอพนา 3 ราย หายป่วย และอำเภอหัวตะพาน 2 ราย หายป่วย 2 ราย อำเภอลืออำนาจยังไม่มีผู้ติดเชื้อ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) จังหวัดอำนาจเจริญได้มีประกาศให้ (ปิด) สถานบริการ สถานประกอบการที่ลักษณึล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตลาดนัดโค กระบือ ตลาดนัดสัญจร ยกเว้นเฉพาะจำหน่วยสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภคในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ สนามชนโค สนามปลากดัด โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่ท่องเที่ยวแก่งคันสูง อำเภอ ชานุมาน ห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่การจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่ดำเนินการโดยส่วนราชการ และต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน การจัดไม่น้อยกว่า 7 วัน (ห้าม) จัดการแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงดนตรี งานอีเว้นท์ทุกประเภท (งด) ใช้สถานที่และ การจัดกิจกรรม เช่น อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท สนามเด็กเล่น งดจัดกิจกรรมประเพณี บุญบั้งไฟ งดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท (ให้) ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเมื่ออยู่ที่สาธารณะ (มาตรการ) สำหรับกิจกรรมการประกอบอาชีพ ให้การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการบริการในร้านได้ไม่เกิน 22.00 น. การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างงสรรพสินค้า ให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. ส่วนผู้ที่เดินเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุม พร้อมทั้ง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในพื้นที่ทันทีและให้ กักตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ส่วนการรับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง โรคระบบประสาท และโรคเบาหวานและโรคอ้วน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีนได้ผ่านทาง โรงพยาบาลทีท่านรักษาอยู่/สถานพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /อสม. เพิ่มเพื่อนไลน์ “หมอพร้อม” ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำหรับประชาชนอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประเด็น การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2564 ซึ่งการตรวจเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการนัดหมายให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์ดรคโควิด-19 จึงขอเลื่อนการายงานตัว เป็นวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2564 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สัสดีอำเภอ หรือสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 0-4542-3088 ในวันและเวลาราชการ
พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

Read 35 times