Menu
วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 09:42

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2564

วันนี้ (28 เมษายน 2564) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดพื้นฟูยาเสพติด ในระบบ บสต. โดยมีจำนวนผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 372 ราย และยังไม่ได้ติดตาม จำนวน 1 ราย รับทราบผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุมานและอำเภอเสนางคนิคม 48 คะแนน อำเภอปทุมราชวงศา 47 คะแนน อำเภอหัวตะพาน 41 คะแนน อำเภอพนา 40 คะแนน และอำเภอลืออำนาจ 35 คะแนน รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติ/มอบหมายภารกิจในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2564 โดยมีผลการดำเนินเป็นที่ยุติแล้ว จำนวน 29 เรื่อง ประชาชนร้องเรียน/สายข่าว จำนวน 28 เรื่อง แยกเป็นคดียาเสพติด จำนวน 17 เรื่อง การพนัน 12 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 58 เรื่อง ร้องเรียนผ่านระบบ AMNAT –GIS จำนวน 53 เรื่อง ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 4 เรื่อง และร้องเรียนจากประชาชน 1 เรื่อง ต่อจากนั้น เป็นการรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 การจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ และผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของแต่ละอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในห้วงเดือนที่ผ่านมา


*****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 240 times