Menu
วันพฤหัสบดี, 29 เมษายน 2564 09:37

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยัน 32 ราย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 8 ราย หายป่วย 2 ราย, อำเภอเสนางคนิคม 5 ราย, อำเภอชานุมาน 13 ราย หายป่วย 1 ราย, อำเภอปทุมราชวงศา 2 ราย, อำเภอพนา 2 ราย, อำเภอหัวตะพาน 2 ราย หายป่วย 1 ราย และอำเภอลืออำนาจยังไม่มีผู้ติดเชื้อ โดยขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด19 และติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ งดการจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
จากนั้นสรุปสาระสำคัญที่ประชุม ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ได้รับงบประมาณ 2,724.40 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณ 1,893.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.49 อยู่ในลำดับที่ 68 ของประเทศ งบประมาณเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2563 เงินรวม 756.85 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 641.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.78 จากนั้นเป็นการรายงานสถานการณ์โรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยัน ระลอกใหม่ 32 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 24 ราย หายกลับบ้าน 8 ราย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการจัดเตรียมระบบ Local Quarantine และ Alternative Local Quarantine ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค COVID-19 ไว้ที่อาคารกีฬาเอนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 40 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 หากมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินปริมาณที่เตียงในโรงพยาบาลรองรับได้ จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งกำหนดการส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่1/2564 ในวันเสาร์ที่ 1 และวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมพุทธยานอำนาจเจริญ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ชี้แจงการอบรมและจองคิวทำใบอนุญาตขับรถ จากนั้นที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญได้แจ้งการออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี หมู่ที่ 1,4,5,8,10 บ้านไร่ขี ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีหน่วยงานต่างๆ สรุปผลการดำเนินงาน อาทิ ด้านสถานการณ์ความมั่นคง ด้านอาชญากรรม ด้านการจัดระเบียบสถานประกอบการกิจการร้านเกม การจัดการระเบียบรถสาธารณะ และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น


********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 106 times