Menu
วันจันทร์, 26 เมษายน 2564 15:18

จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2564

วันนี้ (25 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการในจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช 2098 ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ขณะที่ทรงพระเยาว์ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังจันทน์ จนกระทั่งพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกในสงครามช้างเผือก ทรงขอพระสุพรรณกัลยาและพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดี ทำให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา ประทับอยู่กรุงหงสาวดี 8 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปีพุทธศักราช 2133 ทรงประกาศอิสรภาพให้ชาติไทย ในปีพุทธศักราช 2127 ปี ตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามอย่างกล้าหาญ และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา
สำหรับ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้ชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี
การจัดงานรัฐพิธีในครั้งนี้ ทางจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานพิธีอย่างเหมาะสมไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างของบุคคล และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

Read 105 times