Menu
วันพุธ, 07 เมษายน 2564 16:06

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันนี้ ( 7 เมษายน 2564 ) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการโรคติดต่อ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่8) รวมทั้ง มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัด และอำเภอ ตามที่ ศบค.กำหนด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมให้รายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ และให้กักตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน และประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ผ่านการกักตัวครบ 14 วันแล้ว เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และกักตัวเอง 14 วัน หากบุคลใดทราบว่าได้เคยเดินทางไปพื้นที่หรือสถานที่ที่มีการติดเชื้อหรือมีการแพร่ระบาด ขอให้กักตัวเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ นอกจากนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เตรียมความพร้อมให้การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รอบเดือนเมษายน 2564 ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย รอบที่1 ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เวลาออกจากบ้านและเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และรักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย

 

***********************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 146 times Last modified on วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 08:44

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.