Menu
วันพุธ, 07 เมษายน 2564 09:32

อำนาจเจริญจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันนี้ ( 6 เมษายน 2564 ) เวลา 10.30 น. ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างถนน และฟุตบาท กวาดใบไม้ เก็บกวาดขยะ ที่ บริเวณโดยรอบพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสะอาดตา สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญและกราบนมัสการองค์หลวงพ่อพระใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติร่วมกัน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชนและยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวด้วย

 

Read 12 times