Menu
วันจันทร์, 05 เมษายน 2564 13:16

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมนำปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นชมเมือง เล่าเรื่องชานุมาน

วันนี้ ( 3 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมนำปั่นจักรยานในกิจกรรมปั่นชมเมือง เล่าเรื่องชานุมาน ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการและนักปั่นจากหลายจังหวัด หลายชมรม เข้าร่วมกิจกรรมปั่นชมเมือง เล่าเรื่องชานุมาน ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตรในครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติริมโขงในยามเข้าที่สวยงาม
กิจกรรมปั่นชมเมืองเล่าเรื่องชานุมานจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุประจำปี 2564 โดยชมรมปั่นจักรยานเสือยักษ์คุชานุมาน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญและการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและการท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นชมเมืองเล่าเรื่องชานุมาน ในโอกาสการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุ้มประจำปี 2564 ไปตามเส้นเรียบเลาะริมโขงแวะชมแก่งต่างๆในพื้นที่อำเภอชานุมานระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว ชมแหล่งท่องเที่ยวเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงชานุมานและส่งเสริมความสามัคคี สัมพันธภาพอันดีระหว่างนักปั่นจักรยานและชุมชนตามคำกล่าวที่ว่าจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเมืองแห่งจักรยาน โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้รักสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน นักปั่นจักรยานจากสมาคมชมรมต่างๆทั้งในจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหารกาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์และนักเรียนจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคมรวมประมาณ 250 คน

Read 14 times