Menu
วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564 09:56

อำนาจเจริญนายแพทย์ทวีศิลป์เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และกิจกรรมล้างตลาดไล่ covid-19

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันนี้ (22 มีนาคม 2564) เวลา 18.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off Street Food Good Health ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และกิจกรรมล้างตลาดไล่ โควิด19 ณ ตลาดโต้รุ่ง ถนนเจริญผล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอสม.ในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมเดินรณรงค์ตามมาตรการ 3 สร้าง คือสร้างมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจ ในการป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมกับมอบของที่ระลึกพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนที่มาเดินจับจ่าย ซื้อของที่ตลาด ได้มั่นใจว่ามาใช้บริการตลาดโต้รุ่งจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด19
ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตั้งอยู่บนถนนเจริญผล ตำบลบุ่ง เปิดให้บริการประชาชนทุกวันตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 20:00 น. มีจำนวนผู้ประกอบการร้านแผงลอยจำหน่ายสินค้าทั้ง 129 ราย แบ่งเป็นแผงลอยจำหน่ายอาหารจำนวน 55 รายและสินค้าอื่นๆจำนวน 74 ราย ซึ่งตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานที่ให้เลือกหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นประเภท อาหารคาว อาหารหวาน มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการตลาดโต้รุ่ง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โดยเทศบาลเมืองอำนาจเจริญจะกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะทั้งการสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัยกับผู้บริโภคและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้ตรวจคุณภาพอาหารเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนทางอาหารทางด้านกายภาพจุลินทรีย์และเคมีเป็นประจำ
ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 อย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ ซึ่งตลาดเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิค 19 ดังนั้นตลาดโต้รุ่งถนนเจริญผล เทศบาลเมืองอำนาจเจริญจึงมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการเว้นระยะห่างระหว่างแผงลอยจำหน่ายอาหาร มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อและผู้ขายสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน มีจุดบริการล้างมือและบริการแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการตลาดโต้รุ่ง มีจุดวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการตลาดโต้รุ่งจำนวน 3 จุดคือทางเข้าสี่แยกโลตัสเอกเพรส ทางเข้าด้านธนาคารออมสินและทางเข้าด้านศาลพระภูมิ มีการใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะโดยผู้ใช้บริการตลาดโต้รุ่งสแกนเข้าและออก หรือให้ผู้ใช้บริการลงชื่อในสมุดเข้าใช้บริการตลาดโต้รุ่ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญมั่นใจว่ามาใช้บริการตลาดโต้รุ่งจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรค covid-19

 

Read 19 times Last modified on วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 08:42

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.