Menu
วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2563 13:31

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ในภาระกิจการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ในภาระกิจการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน รพ.สต. บ้านโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลอำนาจ อ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 6 times