Menu
วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2563 13:28

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ(บ่อขยะดงสีบู) ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ(บ่อขยะดงสีบู) เพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด”

Read 5 times