Menu
วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2563 11:53

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุปกรณ์กล่องสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและทำหัตถการ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำนวน 2 ชุด โรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งละ 1 ชุด รวม 6 ชุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล 77 แห่งๆ ละ 1 ชุด รวม 77 ชุด รวมทั้งสิ้น 85 ชุด นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม ปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสรรพสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทั้งหลาย สถิตเป็นมิ่งขวัญคุ้มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์กาล


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 22 times