Menu
วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2563 11:49

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลลืออำนาจและด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  เวลา 16.30 น. นายธนูสินธ์  ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลลืออำนาจและด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลอำนาจ เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ณ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 10 times