Menu
วันอังคาร, 05 พฤษภาคม 2563 18:00

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี คณะตุลาการ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี
วันฉัตรมงคลถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่ 10 ดั่งพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและเป็นวันหยุดราชการประจำปี และถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 23 times