Menu
วันพุธ, 13 มกราคม 2564 13:53

ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 102 ปี ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา หลังอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง

วันนี้ (13 มกราคม 2564) เวลา 10.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมประชาชนผู้สูงอายุ 102 ปี คือ นายใบ ป้องปก บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ภายหลังจากช่วงนี้พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้สูงอายุหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับครอบครัวผู้สูงอายุสำหรับดูแลสุขภาพ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย ป้องกันอาการเจ็บป่วยจากภัยหนาวได้อย่างทั่วถึงต่อไป


*************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 17 times