Menu
วันพุธ, 13 มกราคม 2564 13:51

รายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 256

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 13 มกราคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง ช่วงนี้บ้านเรามีอากาศหนาวมากและมีลมแรง ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพและระมัดระวังการก่อไฟผิงขอให้ดับไฟให้สนิทด้วย และการลงพื้นที่ ของ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และโฆษก ศบค. ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม เตรียมการจัดตั้งสนาม รองรับสถานการณ์ หากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้ จำนวน 2 ที่ ได้แก่ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ ภายใน สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และที่ อาคารหอพักนักศึกษา 1 ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (ตำบลสร้างนกทา) ซึ่งภายในหอพักนั้น มี จำนวน 3 ชั้น 45 ห้อง สามารถรองรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีโรงพยาบาลรับมือไม่เพียงพอ โดยสถานที่มีความพร้อม 100% ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ (ตำบลสร้างนกทา) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้จังหวัดอำนาจเจริญได้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวอำนาจเจริญ ประกอบกับ เป็นสถานที่ปิดที่มีบริเวณกว้างขวาง มีอาคารที่เหมาะสม และพร้อมที่จะร่วมมือกับจังหวัดในการดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบายมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ประเด็น สถานการณ์และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 1 รักษาหายแล้ว แต่ยังต้องกักตัวอีก 14 วัน ส่วนรายที่ 2 อาการหายดีแล้ว แต่ต้องรักษาที่โรงพยาบาลอีก 14 วัน ถึงจะกลับบ้านได้ โดยจังหวัดอำนาจเจริญได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรการ ดังนี้ ให้พื้นทีทุกอำเภอเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ ให้ประชาชนดำเนินตามมาตรการประกอบด้วย เว้นระยะห่างกัน สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเช้า ออกจากพื้นที่จังหวัด โดยเด็ดขาด ใช้มาตรการ Work From Home อย่างเต็มขีดคามสามารถ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวทุกประเภท พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม ให้รายงานตัวต่อนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ทันทีเพื่อกักตัวอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสให้รีบพบแพทย์ทันที
ประเด็น การดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 2 โครงการฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 159 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมือง 51 ครัวเรือน จำนวน 17 ตำบล อำเภอชานุมาน 21 ครัวเรือน 5 ตำบล อำเภอปทุมราชวงศา 28 ครัวเรือน 7 ตำบล อำเภอพนา 14 ครัวเรือน 4 ตำบล อำเภอเสนางคนิคม 17 ครัวเรือน 5 ตำบล อำเภอหัวตะพาน 14 ครัวเรือน 8 ตำบล และอำเภอลืออำนาจ 14 ครัวเรือน 6 ตำบล ส่วนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 122 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมือง 16 ครัวเรือน อำเภอชานุมาน 6 ครัวเรือน อำเภอปทุมราชวงศา 11 ครัวเรือน อำเภอพนา 10 ครัวเรือน อำเภอเสนางคนิคม 11 ครัวเรือน อำเภอหัวตะพาน 52 ครัวเรือน และอำเภอลืออำนาจ 16 ครัวเรือน
พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย


************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

Read 8 times