Menu
วันอังคาร, 12 มกราคม 2564 15:57

รวมพลังคนอำนาจร่วมกันทำความดีทาสีรั้วศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อความสวยงามสะอาดตา

 วันนี้ (12 มกราคม 2564 ) เวลา 09.00 น. นายทวีป  บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน  นายธนูสินธ์  ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง  ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกันทาสีรั้วด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อความสวยงามน่าอยู่ น่าทำงาน และน่าเข้ามาใช้บริการ  อีกทั้งผู้คนที่ผ่านไปมาจะได้เห็นความ สะอาด สวยงามของศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งคนอำนาจเจริญได้ช่วยกันรักษาความสะอาดทำไห้บ้านเมืองให้น่าอยู่    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสามานสามัคคีของส่วนราชการและผู้นำชุมชนที่ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานและพร้อมจะช่วยกันพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข อยู่ดีกินดี และมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

Read 12 times