Menu
วันอาทิตย์, 03 มกราคม 2564 10:53

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (2 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลา กลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ครั้งที่ 2/2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับมาตรการการดำเนินงานได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ซึ่งมีมาตรการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายการขับรถความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงในที่คับขัน เมาสุรา ไม่สวม หมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ ความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราหรือเมาของ อย่างอื่น รวมทั้งกรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง โดยให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การเสพยาเสพติดหรือของมึนเมาอย่างอื่น ขับรถย้อนศร รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย จากนั้นเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 7 อำเภอ ผ่านระบบ VDO Conference และรายงานผลการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือให้ทั้ง 7 อำเภอ ร่วมบูรณการกับจุดตรวจ ด่านชุมชน ในการป้องกันตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )รวมทั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ทีม อสม.ในพื้นที่ ช่วยกัน ตรวจตราพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
สำหรับสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 1 มกราคม 2564 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญมียอดสะสมการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จำนวน 7 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 2 คน ในพื้นที่อำเภอชานุมาน 1 คน และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 6 คน สาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา จำนวน 5 คน ขับรถเสียหลักล้มเอง จำนวน 1 คน และถูกจักรยานยนต์เฉี่ยวชนอีก 1 คน

**************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 15 times